Jak probíhá insolvence 2023?

admin

Updated on:

.
V roce 2023 bude insolvence podobná jako v minulosti. Dlužníci usilující o oddlužení a osobní bankrot budou muset dodržovat pravidla insolvence a splňovat podmínky, které k tomu nutné jsou. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak přesně insolvence v roce 2023 probíhá, čtěte dál.
Jednou z nejdůležitějších podmínek insolvence je dostatečný příjem. Dlužník musí být schopen splácet alespoň minimální částku, kterou vyžadují jeho věřitelé. Minimální splátka by měla odpovídat odmínce insolvenčního správce a náhradě jeho výdajů. V roce 2023 činí odměna insolvenčního správce a náhrada jeho výdajů nejméně 1089 Kč. Z toho vyplývá, že minimální splátka v oddlužení musí být 2178 Kč měsíčně.
Insolvenční řízení může začít jen po doručení insolvenčního návrhu. Dlužník musí v insolvenčním návrhu uvést svou osobní situaci, včetně úplného seznamu věřitelů, dluhů a pohledávek. Toto návrhu musí být podepsané správcem, který bude naši situaci posuzovat a vyhodnocovat.
Všem věřitelům musí být zasláno upozornění o insolvenčním návrhu a oni mají právo se na insolvenčním řízení účastnit. Během insolvenčního řízení bude všem věřitelům poskytnuta stejná možnost se domáhat svých pohledávek a nárokovat si svou část dluhu.
Insolvenční správce bude také vybírat předem stanovenou část příjmu dlužníka a zasílat ji věřitelům. Částka, kterou dlužník musí vyplácet, je stanovena kolektivním plánem splácení, který bude schválen soudu.
V případě, že dlužník úspěšně splní všechny podmínky insolvence, bude mu vydáno rozhodnutí o oddlužení. To znamená, že dlužník je osvobozen od svých závazků a jeho dluhy jsou prominuty. Pokud se však dlužník nedostane do situace, kdy bude moci splnit podmínky insolvence, může mu být zamítnut návrh na oddlužení.
V roce 2023 se tedy insolvence bude podobat tak, jako v minulosti. Dlužníci budou muset splnit předepsané podmínky a splácet alespoň minimální částku, kterou vyžadují jejich věřitelé. Poté, co dlužník úspěšně splní všechny podmínky insolvence, bude mu vydáno rozhodnutí o oddlužení a bude osvobozen od svých dluhů.

Napsat komentář