Jak funguje vymáhání dluhu?

admin

Updated on:

Pokud jste již zkusili vymáhat dluh po jednom ze svých dlužníků, jistě jste zjistili, že je to obtížné, náročné a časově náročné. Ale jak přesně vymáhání dluhů funguje?

Vymáhání dluhů může probíhat buď soudní, nebo mimosoudní cestou. Soudní vymáhání dluhů je většinou časově náročné a finančně nákladné. Mimosoudní vymáhání dluhů je daleko levnější a rychlejší.

Pokud chcete přistoupit k mimosoudnímu vymáhání dluhu, měli byste začít posílat dlužníkovi upomínky. V upomínkách by měl být stručný, ale jasný a přesvědčivý popis pohledávky. Upomínky byste měli zasílat v přiměřených intervalech.

Pokud dlužník po přijetí upomínek stále nesplatí dluh, můžete mu zaslat tzv. „předžalobní výzvu“. Tato výzva je formální dokument, který vám umožní začít soudní vymáhání dluhu. Pokud i potom dlužník nezaplatí, můžete přistoupit k soudnímu řízení.

Při soudním vymáhání dluhů je nutné postupovat správně. Je velmi důležité, abyste dokumenty, které předkládáte, byly správné a prokazovaly, že máte skutečný nárok na pohledávku.

Pokud soud potvrdí váš nárok, můžete získat příkaz k exekuci. To znamená, že soud může přikázat exekutorovi, aby zajistil majetek dlužníka, abyste mohli pohledávku vymoci.

Vymáhání dluhů může být obtížné, náročné a časově náročné. Ale pokud postupujete správně, můžete dosáhnout toho, že váš dlužník dluh uhradí.

Je třeba mít na paměti, že od 1. 12. 2020 se změnilo několik zákonů týkajících se vymáhání dluhů. Tyto změny mohou mít dopad na způsob, jakým se budete moci dluhu zbavit. Pokud máte jakékoli otázky, určitě se obraťte na odborníka, aby vám poradil, jak postupovat.

Vymáhání dluhů může být obtížné, ale pokud postupujete správně a dodržujete zákon, můžete dosáhnout toho, že se vaše dlužníci budou splácet včas.

Napsat komentář