Jak dlouho trvá než se vyřídí insolvence?

admin

Updated on:

.
Řešení insolvence se může zdát jako nekonečný proces, ale ve skutečnosti, pokud víte, jak postupovat, může to být snadnější, než si myslíte. Jak dlouho trvá než se vyřídí insolvence? To všechno závisí na vašich finančních možnostech a na tom, jak rychle můžete splácet své dluhy.
Oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty trvá v obecné rovině maximálně 5 let, resp. 60 měsíců. To znamená, že musíte být schopni platit všechny své dluhy během této doby. Kratší doba je možná v případě, že uhradíte 100 % svých závazků, včetně odměny insolvenčního správce. Je možná také varianta oddlužení ve 3 letech za podmínky úhrady 60 % závazků.
Pokud se rozhodnete pro oddlužení, budete muset připravit žádost o oddlužení, včetně seznamu všech svých dlužníků a závazků. Poté, co odesláte žádost, soud vás bude požádat o poskytnutí údajů o vašich finančních podmínkách. Soud také provede proces zpeněžení majetkové podstaty, který je nutný k vypořádání všech závazků.
Když se všechny dokumenty odeslají a všechny závazky budou úspěšně vypořádány, soud vás oficiálně prohlásí za oddluženého. Během tohoto procesu byste měli dbát na to, abyste dodržovali všechny limity a pravidla nastavené insolvenčním soudem. To znamená, že nemůžete přijímat nové závazky ani prodávat majetek bez souhlasu soudu.
Pokud dodržíte všechny pravidla, může vám oddlužení trvat od 3 do 5 let, v závislosti na tom, jakým způsobem se rozhodnete zaplatit své dluhy. Průběh oddlužení může být náročný, ale je to proces, který může být velmi užitečný pro ty, kteří se ocitli v finanční tísni. Je to cesta ven z nekonečného cyklu dluhů a je to cesta k finančnímu svobodě.

Napsat komentář