Jak dlouho může exekutor vymáhat dluh?

admin

Updated on:

.

Když se lidé ocitnou ve finančním problému, znamená to, že mají dluhy a exekuce. V každém případě, když se člověk ocitne ve finančních potížích, je důležité vědět, jak dlouho může být vedena exekuce.

Exekuce je postup, který vláda používá k vymáhání dluhů. Věřitelé (například banky nebo podniky) mohou požádat soud o exekuci, pokud dlužník neplatí dluh, o který požádali. Někdy dlužník není schopen dluh splatit, protože nemá dostatek finančních prostředků. Někdy je však dluh odmítnut, protože je uznán za promlčený nebo neplatný.

Jak dlouho může být vedena exekuce?

V zásadě se exekuce může vést, dokud není dluh splacen nebo jeho částka není uhrazena. Věřitel může požadovat dlužnou částku, dokud není úplně uhrazena.

Pohledávka přiznaná rozhodnutím orgánu veřejné moci (většinou soudem) se však promlčí za 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. To je v praxi za 10 let ode dne, v němž rozhodnutí nabylo tzv. „vykonatelnosti“.

Věřitelé se obvykle snaží vymoci dluh co nejdříve. Exekuce je však vždy případ od případu a exekuce může být vedena delší dobu, než je promlčecí lhůta. Pokud se dlužník stále snaží splatit dluh, může to vládě trvat déle, než se promlčí.

Exekuce se také může opakovat, pokud byl dlužník schopen splácet dluh, ale přestal splácet. To však znamená, že věřitel musí znovu podat návrh na exekuci.

Je tedy důležité si uvědomit, že exekuce může být vedena po dobu 10 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo tzv. „vykonatelnosti“.

Exekuce není jediný způsob, jak se dostat z dluhů. Existují i jiné možnosti, jako je odpuštění dluhu, oddlužení nebo refinancování. Věřitelé jsou však vždy ochotni jednat a je důležité mít na paměti, že exekuce může být vedena po dobu 10 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo tzv. „vykonatelnosti“.

Myslíte-li na to, jak dlouho může být vedena exekuce, je důležité si uvědomit, že existují i jiné možnosti, jak se dostat z dluhů. Pokud jste však stále v exekuci, je to důležité, abyste si uvědomili, že exekuce může být vedena po dobu 10 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo tzv. „vykonatelnosti“. Je to důležité pro vás, abyste se mohli chránit před další exekucí nebo abyste se dostali z dluhů.

Napsat komentář