Jak dlouho může běžet exekuce?

admin

Updated on:

.

Máte pohledávku, kterou vymáhá exekutor? Nebo jste na druhé straně a čelíte exekuci? Pak jste jistě zvědaví, jak dlouho může běžet exekuce. Exekuce může být zdlouhavý proces, ale je tu dobrá zpráva: existuje celková doba exekuce, kterou musí exekutor dodržet.

V tomto článku se podíváme na to, jak dlouho může trvat exekuce, a co můžete udělat, abyste její trvání omezili.

Jak dlouho může trvat exekuce?

Podle zákona může být neúspěšná exekuce trvat maximálně 12 let. To znamená, že když exekutor nedokáže vymoci dlužnou částku v této době, exekuci zastaví.

Pokud dojde k částečnému vymožení dlužné částky, které pokryje náklady exekuce, začíná běžet šestiletá lhůta od začátku. Například, pokud dojde k částečnému vymožení dlužné částky do 20. 12. 2021, exekuce může běžet maximálně do 20. 12. 2027.

Co můžete dělat, abyste urychlili exekuci?

Víme, že 12letá lhůta může vypadat jako dlouhá doba, takže pokud chcete urychlit exekuci, co můžete dělat?

Zde jsou některé kroky, které můžete udělat, abyste urychlili exekuci:

– Kontaktujte exekutora a navrhněte dohodu o splácení. To umožní oběma stranám vyjednat dohodu o splácení, která přiměřeně reflektuje vaši schopnost splácet. To může mít za následek urychlení exekuce.

– Uzavřete smír. Pokud se s dlužníkem nedokážete dohodnout, můžete navrhnout smír. Smír je návrh, podle kterého dlužník souhlasí s tím, aby zaplatil část pohledávky.

– Použijte zákonný postup. Exekutor může využít některé zákonné postupy, jako je vymáhání úroků z prodlení, výkonu rozhodnutí soudu nebo dražba.

– Získejte finanční pomoc. Existují různé finanční pomoci, které dlužník může získat, aby zaplatil své dluhy.

– Vyhněte se stížnostem. Exekutor musí vyřídit všechny stížnosti, které dlužník zašle. Pokud dlužník zneužívá tento proces, může to vést ke zdržení exekuce.

Závěr

Ať už jste dlužník nebo věřitel, je důležité vědět, jak dlouho může trvat exekuce. Celková délka bezvýsledné/marné exekuce může být maximálně 12 let. Pokud dojde k částečnému vymožení, šestiletá lhůta začíná běžet od začátku. Ať už jste dlužník nebo věřitel, existují kroky, které můžete udělat, abyste urychlili exekuci. Pokud se budete řídit těmito kroky, můžete zjednodušit a zkrátit trvání exekuce.

Napsat komentář