Jak dlouho lze vymáhat dluh?

admin

Updated on:

.

Promlčecí lhůta je jedním z nejčastějších problémů, se kterými se můžete setkat při vymáhání dluhů. Proto je dobré znát všechny podrobnosti kolem promlčení dluhu. Pokud se zabýváte otázkou „Jak dlouho lze vymáhat dluh?“, pak jste na správném místě. Připravili jsme pro vás přehledný přehled toho, co je třeba znát o promlčení dluhu.

Promlčecí lhůta je časový limit, po kterém již nelze vymáhat dluh. Promlčecí lhůta začíná běžet okamžikem, kdy se dlužník a věřitel dozví o dluhu. V případě, že dluh není uznán věřitelem či orgánem veřejné moci, je promlčecí lhůta 12 let. Pokud by se tedy oprávněná osoba dozvěděla o pohledávce 9 let po jejím vzniku, právo by se promlčelo již po jednom roce, čímž by se naplnila maximální možná délka. Byl-li dluh uznán, ať již samotným dlužníkem, či rozhodnutím orgánu veřejné moci, promlčecí lhůta se prodlužuje na 10 let.

Kromě toho je třeba vzít v úvahu i jiné situace, které mohou promlčecí lhůtu ovlivnit. Například, pokud se dlužník vyhne plnění dluhu, může se promlčecí lhůta posunout až na 15 let. Další možností je, že dojde k nápravnému opatření dlužníka v podobě splácení dluhu, což může promlčecí lhůtu opět posunout o dalších 5 let.

Dále je třeba mít na paměti, že i když je promlčecí lhůta dána jako 12 let, neznamená to, že každá pohledávka musí být vymáhána do 12 let. Naopak, lze vymáhat dluh i po uplynutí 12 let, pokud se dlužník nebo věřitel dozví o dluhu později. Navíc při vymáhání dluhu po uplynutí 12 let je nutné dodržet i další podmínky, které byly stanoveny v zákoně.

Je také důležité mít na paměti, že promlčecí lhůta není stejná pro všechny druhy dluhů. Některé druhy dluhů mají své vlastní promlčecí lhůty, které mohou být kratší, než je 12 let. Například pokud jde o pokuty, úroky z prodlení nebo poplatky, je promlčecí lhůta stanovena na 3 roky.

V případě, že se chcete vyhnout náročnosti vymáhání dluhů, můžete si najmout odborníka na vymáhání dluhů. Takoví odborníci jsou schopni vám poradit a pomoci s vymáháním dluhu, aniž byste se museli obávat promlčení.

Ať už se rozhodnete jakkoli, je důležité znát promlčecí lhůtu a dopady, které může mít na váš dluh. Problém promlčení dluhu je velmi složitý a často komplikovaný. Proto je nejlepší se obrátit na odborníka, který vám poradí, jak postupovat a jaké kroky je třeba udělat, abyste se vyhnuli problémům s promlčením.

Napsat komentář