Co znamená kdyz je exekuce zastavena?

admin

Updated on:

Když je exekuce zastavena, je to pro dlužníka velkou úlevou. To znamená, že dlužník už svůj dluh splatil a exekutor musí vrátit všechny prostředky, které byly vymoženy navíc. Exekuce je pak zcela zrušena a exekuční příkazy jsou také zrušeny.
Exekuce je zastavena, když dlužník dokončí plnění dohodnutých povinností vůči věřiteli. To znamená, že dlužník zaplatí dlužnou částku a splatí veškeré splátky včetně úroků nebo jiných poplatků. Jakmile je dluh splacen, může exekutor zastavit exekuci.
V takových případech je důležité, aby dlužník získal potvrzení o zaplacení dluhu a také o zastavení exekuce. Potvrzení o zaplacení dluhu obdrží dlužník od věřitele. Potvrzení o zastavení exekuce obdrží dlužník od exekutora.
Když exekuce zastavena, exekutor musí okamžitě zrušit všechny exekuční příkazy. To znamená, že exekutor musí vrátit všechny prostředky, které byly vymoženy v exekuci. Exekutor musí také zrušit všechny exekuční příkazy, které byly vydány na zabavení majetku nebo na exekuční výkon rozhodnutí.
Exekuce je zcela zrušena od pravomocného rozhodnutí o zastavení exekuce. To znamená, že všechny exekuční příkazy musí být zrušeny a zápisy o exekuci musí být vymazány z veřejného rejstříku. Toto rozhodnutí bývá obvykle vydáno do 2 měsíců po zastavení exekuce.
Exekuce je velmi důležité rozhodnutí, které může mít značný vliv na dlužníka. Proto je důležité pochopit, co znamená, když je exekuce zastavena. Když je exekuce zastavena, dlužník již svůj dluh splatil a exekutor musí vrátit všechny prostředky, které byly vymoženy navíc. Exekuce je pak zcela zrušena a exekuční příkazy jsou také zrušeny. To je pro dlužníka velkou úlevou a znamená, že jeho dluh je splacen a může začít znovu.
Příklad: 9. 11. 2015
V tuto chvíli byl dlužník Václavovi úspěšně splatit svůj dluh. Exekutor byl tedy nucen zastavit exekuci a vrátit všechny prostředky, které byly vymoženy navíc. Exekuce byla zcela zrušena do 2 měsíců od rozhodnutí o zastavení exekuce a exekuční příkazy byly také zrušeny. Václav se tedy mohl cítit úlevou, protože dluh byl úspěšně splacen a mohl začít znovu.

Napsat komentář