Co všechno si exekutor o vás může zjistit?

admin

Updated on:

.

Když se lidem stane neštěstí a začnou se potýkat s nezaplacenými dluhy, jejich věřitelé si mohou vyžádat exekuci. Předtím, než exekutor začne postupovat, musí nejdříve zjistit, jaká je výše dlužné částky a jaké majetkové poměry má dlužník. Otázka je tedy, co všechno si exekutor o vás může zjistit?

Exekutor se bude snažit vyhledat všechny informace, které jsou nezbytné pro získání dlužné částky. Může například vyhledat informace o vašem zaměstnání, o tom, jaké pojistky máte, o vaší bankovní účet, o vašich nemovitostech, o vozidlech, která vlastníte, nebo o vašem finančním zdraví obecně.

Exekutor se obvykle obrací na vaše zaměstnavatele a požádá jej, aby poskytl informace o vašem platu a o jiných důležitých pracovních informacích, například o délce zaměstnání, udělených benefitech a podobně. Exekutor se také obrátí na vaši zdravotní pojišťovnu, aby zjistil, zda vlastníte nějaký zdravotní pojištění a zda jste ho platili.

Exekutor se také obrátí na vaši banku, aby zjistil, jaký je stav vašeho účtu. Zjistí, zda máte účty v jiných bankách, a zda existují nějaké účty, které jste neuvedli na daňovém přiznání. Také se může obrátit na katastr nemovitostí, aby zjistil, zda vlastníte nějaký majetek, nebo na evidence vozidel, aby se dozvěděl, zda máte nějaká auta. Exekutor může také zjistit, zda jste vlastníkem jakéhokoli plavidla nebo člunu.

Exekutor také zkoumá vaše finanční zdraví obecně. To zahrnuje kontrolu vašeho příjmu, výdajů a zjištění, zda jste uvedli všechny informace, které jsou k dispozici ve finančních záznamech. Exekutor může také zjistit, zda jste v minulosti zažili úpadek nebo zda jste se zúčastnili jiných druhů osobního bankrotu.

Je tedy jasné, že exekutor má ve svém arzenálu dostatek nástrojů, aby zjistil, zda máte dostatek majetku k tomu, abyste mohli své dluhy splatit. Znalost toho, co všechno může o vás exekutor zjistit, může být užitečná, pokud jde o to, jak se s dluhy vyrovnat. Nezapomeňte však, že vždy existuje možnost dohodnout se s vaším věřitelem o splácení dluhu. Pokud se však již rozhodnete pro cestu exekuce, nezapomeňte, že exekutor bude zjišťovat všechny informace, které jsou nezbytné pro postižení majetku dlužníka.

Napsat komentář