Co spadá do insolvence?

admin

Updated on:

.

Když se řekne insolvence, většina z nás si vzpomene na velké společnosti či podniky, které nejsou schopné dostát svým závazkům vůči věřitelům. Je však na čase, abychom tuto problematiku začali chápat i jinak – i lidé mohou být insolventní. Termín insolvence pochází z latiny a označuje neschopnost dostát svým peněžitým závazkům vůči věřitelům. Jinými slovy se tedy jedná o situaci, kdy pasiva dlužníka převyšují jeho aktiva a není tak schopný své dluhy řádně a včas splácet. Setkat se však můžete také s pojmy platební neschopnost, úpadek či osobní bankrot.

Ať už nazýváte tento stav jakkoliv, jedno je jisté – bohužel se tím může potkat každý z nás. Jak tedy poznáte, že spadáte do insolvence? V první řadě je to nejčastěji nezvládnutí svých finančních závazků. Tedy v momentě, kdy se Vám nedaří splácet své úvěry, hypotéky či jiné dluhy. Dalším signálem, že byste se mohli ocitnout v insolvenci, je nemožnost sehnat si nový úvěr. Některé banky či finanční instituce totiž předem zkoumají finanční situaci žadatelů a pokud se nacházíte v insolvenci, nárok na finanční pomoc můžete hned vyměnit za nárok na neúspěch.

Naštěstí existují i způsoby, jak situaci zvládnout. Některým lidem stačí, aby se zaměřili na řádné plánování svých finančních závazků a věnovali více pozornosti splácení svých dluhů. Jestliže se i přesto nedaří finanční situaci zvládat, je dobré se poradit s odborníky či s finančním poradcem, kteří Vám pomohou nalézt nejvhodnější řešení.

Pokud jste se však již ocitli v situaci, kdy Vám věřitelé pohrozili insolvencí, je dobré jednat okamžitě. Prvním krokem bude získat finanční poradenství, abyste zjistili, zda je insolvence jedinou možností. V případě, že je, bude následovat insolvenční řízení u soudu, kde bude rozhodnuto, zda dlužníkovi odpustí část dluhů nebo ne. Některé dluhy se také mohou projednat mimosoudním způsobem.

Ačkoliv je insolvence nepříjemná, neznamená to, že byste se neměli pokusit vymanit z této situace. Pokud se snažíte, můžete dosáhnout lepšího výsledku než v případě, kdy byste se nezabývali svou finanční situací. Po skončení insolvenčního řízení je vaším cílem splácet své závazky včas a vyhnout se budoucím problémům s úvěry.

I když se insolvence může jevit jako katastrofa, ve skutečnosti může být způsob, jak se vymanit ze situace, která se zdá být bezvýchodná. Pokud se projevíte dostatečně silní a budete se držet svých závazků, můžete se z insolvence dostat bez větších problémů. Takže nezoufejte – vždy je naděje!

Napsat komentář