Co se stane s dluhy po smrti?

admin

Updated on:

Když se někdo z nás zřekne dědictví po zesnulém blízkém, je to vždy bolestné a emočně náročné rozhodnutí. Mezi prvními úvahami však mnohdy leží strach o budoucnost a otázka, jaké bude mít rozhodnutí důsledky. Když se vyrovnáme s některými účty po smrti, může se ukázat, že bylo dlužníkem několik nezaplacených dluhů. Jak se s těmito dluhy vyrovnat, když vám zesnulý nezanechal po sobě dostatečné finanční prostředky?

Právník Jeffrey A. Sudbury z Los Angeles nám přináší odpověď na otázku, co se stane s dluhy po smrti. Dlužník zemře a vám jakožto dědici připadnou veškeré jeho nesplacené závazky vůči věřitelům na bedra. Ovšem stejně jako ve světě kriminalistiky platí, že „není tělo, není vražda”, tady se vše řídí rovnicí „není dědictví, není dluh”. Mluvíme o situaci, kdy se dědic rozhodně dědictví nepřijmout.

Když se dědic rozhodne nepřijmout dědictví, pohřební náklady a další pohřební příspěvky budou zaplaceny z majetku zesnulého. Věřitelé jsou povinni požadovat od dědice, aby zaplatil dluh z majetku zemřelého. Pokud však tento majetek nedosáhne dostatečné hodnoty, aby zaplatil všechny dluhy, věřitelé nemohou uspokojit své pohledávky. V takovém případě věřitelé nedostanou nic.

Pokud však dědic přijme dědictví, bude povinen splatit veškeré dluhy zemřelého. V případě, že majetek zesnulého není dostatečně vysoký, aby se dluhy mohly splatit, bude dědic muset použít svůj vlastní majetek.

Existuje však i několik výjimek z tohoto pravidla. Pokud zesnulý byl občanem nebo obyvatelem Spojených států, dluhy mohou být odpuštěny již před smrtí. To platí pouze pro ty dluhy, které nejsou spojeny s věřitelem, který má více než pět set tisíc dolarů.

V případě, že zesnulý byl občanem České republiky, existují i jiné možnosti. Pokud je dluh vyšší než 50 000 korun, je možné požádat o přeměnu dluhu na půjčku ze státního fondu, která bude splacena až po smrti. Tato možnost se však týká pouze určitých typů dluhů, například hypotéky, úvěrů na bydlení a podobně.

V závěru je důležité říci, že všechny tyto možnosti jsou přísně regulovány zákony České republiky a je důležité se poradit s odborníkem, abyste se dozvěděli, jaká je pro vás nejlepší volba. Jelikož každý případ je jiný a každý případ má své vlastní komplikace, je důležité mít na paměti, že případný spor o dluhy může být komplikovaný a obtížný. Proto je velmi důležité mít na paměti všechny výše uvedené informace a získat kvalifikovanou právní pomoc.

Ať už se rozhodnete učinit jakékoli kroky, je důležité vzít na vědomí, že situace po smrti zesnulého může být velmi složitá. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho faktorů, které je třeba vzít v úvahu, je důležité v každém případě zvážit všechny možnosti a získat kvalifikovanou právní pomoc.

Napsat komentář