Co se stane kdyz Prestanu platit pojistku?

admin

Updated on:

.

Jistě to znáte – pojistné je něco, co musíte platit, ale můžete si být jistí, že jej budete potřebovat, ať se již stane cokoliv. Je to základní forma ochrany vám i vaší rodině, ale co se stane, když jej prestane platit?

Pojistné je smluvní dohoda mezi vámi a vaší pojišťovnou. Jedná se o smlouvu, kterou máte vždy na mysli a podle níž plníte své závazky. Pokud se rozhodnete se svým pojištěním skončit, měli byste vždy ukončit smlouvu s pojišťovnou a splatit dluhy, pokud nějaké máte. Pokud se rozhodnete ukončit smlouvu s pojišťovnou, ale neplatíte pojistné včas, pak vám začne běžet penále, které se postupně zvyšuje.

Pokud přestanete pojistné platit, pojišťovna může váš případ vzít k soudu. Pokud soud rozhodne ve prospěch pojišťovny, může vám nařídit, abyste pojistné zaplatili. Je důležité si uvědomit, že pojišťovna může požadovat vyplacení dluhů po vás, ať už jste jejich plnění odmítli, nebo jste se rozhodli na ně zapomenout.

Pokud se rozhodnete přestat platit pojistné, může se stát, že se vám v budoucnu ztíží přístup k dalšímu pojištění. Pojišťovny si před schválením vyžadují, abyste prokázali, že platíte své pojistné včas a v potřebné výši. Pokud se nedokážete prokázat, že se řádně staráte o své pojištění, může se stát, že vám pojišťovna nepřizná pojištění.

Abyste se vyhnuli problémům, které mohou nastat, je lepší se starat o své pojistné, jak nejlépe umíte. Pokud budete mít jakýkoliv problém s vyrovnáním svého pojistného, měli byste se obrátit na pojišťovnu a vysvětlit jim situaci. Možná vám pojišťovna nabídne nějaké řešení, například splátkový kalendář.

V každém případě je nejlepší se starat o své pojištění, jak nejlépe umíte, protože to vám může v budoucnu ušetřit spoustu peněz a starostí. Pojistné je základní formou ochrany vám i vaší rodině, takže je důležité se o něj starat. Pokud však neplatíte pojistné včas, můžete být vystaveni penále nebo soudnímu řízení.

Napsat komentář