Co se stane když nezaplatím zdravotní pojištění?

admin

Updated on:

.
Když je OSVČ pojištěná u zdravotní pojišťovny, je její povinností zaplatit pojistné včas. To ale není vždy tak jednoduché a bohužel může dojít k situaci, kdy OSVČ zapomene pojistné zaplatit ve stanovené lhůtě anebo ho zaplatí v nižší částce, než je potřeba. Ale co se stane, když pojistné nezaplatíme? Jaké nás čekají postihy?
Bohužel se za nezaplacení pojistného včas nebo zaplacení v nižší částce než je potřeba platí penále ve výši 0,0411 % dlužné částky za každý kalendářní den. To znamená, že čím déle pojistné nedoplatíme, tím vyšší penále bude následovat.
Mimochodem, pokud má OSVČ zaplacené pojistné s určitým časovým odstupem, není nutné platit penále. Například pokud je pojistné zaplaceno za období od ledna do března a OSVČ je pojištěná u zdravotní pojišťovny od února do dubna, bude muset zaplatit pojistné za únor, březen a duben, ale nebude muset platit penále.
A co s doplatkem? Pokud OSVČ nedoplate pojistné ve stanovené lhůtě anebo ho zaplatí v nižší částce, bude muset zaplatit doplatek. Doplatek je splatný na účet té zdravotní pojišťovny, u které byla OSVČ pojištěna v době, kdy dluh vznikl.
Je důležité si uvědomit, že doplatek může být velmi vysoký, zejména pokud je pojistné nezaplaceno včas. Proto by OSVČ měla vždy dbát na to, aby pojistné zaplatila včas a ve správné výši, aby se vyhnula vysokým penálům a doplácení pojistného.
Pokud OSVČ nezaplatí pojistné včas anebo jej zaplatí v nižší částce, měla by se co nejdříve obrátit na svou zdravotní pojišťovnu a požádat o informace o penálech a doplatcích, které jí vznikly. Je také možné požádat o odpuštění nebo snížení penálu, zejména pokud dlužnou částku OSVČ zaplatí co nejdříve.
Ačkoli nezaplacení pojistného včas nebo zaplacení v nižší částce je vždy velmi nežádoucí, může být naštěstí vyřešeno. OSVČ se může obrátit na svou zdravotní pojišťovnu a požádat o informace o penálech a doplatcích, které jí vznikly. Může také požádat o odpuštění nebo snížení penálu. A ze všeho nejdůležitější je to, aby se OSVČ snažila vždy zaplatit pojistné včas a ve správné výši.

Napsat komentář