Co se stane když nezaplatím dluhy?

admin

Updated on:

.

Víte co se stane když nezaplatíte své dluhy? Řekněme si to upřímně, je to známé, avšak často nepopulární téma. Mnozí lidé se bojí, že jejich dluhy dosáhnou takové úrovně, že se s nimi nebudou moci vyrovnat.

Většina lidí se snaží své dluhy vyrovnat, ale co se stane když jim to nevyjde? Existuje několik možností, ale vždy začíná stejně. Pokud nezaplatíte splátku, věřitel vám pošle upomínku, kde vás vyzve, abyste své závazky co nejdříve vyrovnali.

Když nereagujete, většinou se vám ozve vymahač. Je to takový mezistupeň ještě před soudem a exekucí. Vymahači většinou pracují pro věřitele, nebo jsou součástí věřitelovy organizace. Jejich úkolem je dohledat a upozornit vás na nezaplacené dluhy. Často vás požádají o uzavření dohody, která by vám umožnila dluh zaplatit ve více splátkách.

Pokud ani po kontaktování vymahače nezaplatíte dluh, může věřitel skončit u soudu. Věřitel se obrátí na soudu s žádostí o vydání platebního rozkazu. Platební rozkaz je právní dokument, který vás zavazuje uhradit dluh v souladu se soudním rozhodnutím.

Pokud i po vydání platebního rozkazu nezaplatíte dluh, může věřitel požádat soudu o výkon rozhodnutí. To znamená, že věřitel může požádat o exekuci, což je postup, kterým se snaží vymoci peníze. Když dojde k exekuci, pokusí se exekutor zajistit vaše majetek. To může znamenat prodej vašeho domu nebo jiného majetku, aby se dluh vyrovnal.

Je samozřejmé, že věřitelé nechtějí jít až k soudnímu řízení a exekuci. Chtějí se s vámi dohodnout na vyrovnání dluhu. Obraťte se na věřitele a poproste je o splácení po menších částkách, abyste mohli dluh vyrovnat. Věřitelé obvykle uznají takovou dohodu, pokud je schopni dodržet.

Kromě toho je dobré mít na paměti, že pokud neplatíte dluhy, může to mít vážné důsledky pro vaši budoucnost. Dluhy zůstávají zaznamenány ve vašem finančním rejstříku. To může znamenat, že se budete muset potýkat s obtížemi při získávání úvěrů, půjček nebo pojištění.

Vyrovnání dluhů není jednoduché, ale důsledky nezaplacení jsou ještě vážnější. Nečekejte až do poslední chvíle, abyste se s vašimi dluhy vypořádali. Obráťte se na věřitele, abyste se dohodli na splácení. Nezapomeňte, že čím dříve začnete platit, tím lépe.

Napsat komentář