Co se stane když neschválí insolvenci?

admin

Updated on:

Když člověk není schopen splácet své dluhy, může se obrátit na insolvenční soud s návrhem na povolení oddlužení. Avšak pokud insolvenční soud neschválí návrh na oddlužení, je nutné se seznámit s možnostmi, které s tím souvisí.

Pokud insolvenční soud oddlužení neschválí, dle § 405 IZ má dvě možnosti. Tou první je prohlásit na majetek dlužníka konkurs. Podmínky pro prohlášení konkursu jsou v zásadě totožné, jako kdyby došlo k odmítnutí návrhu na povolení oddlužení a prohlášení konkursu už v rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Konkurs je postup podle zákona, který se v případě neschválení oddlužení používá. Dlužník se stává úpadkem a majetek se postupně rozprodává. Jeho účelem je vypořádat se s dlužníkem a jeho majetkem, aby bylo možné vyrovnat se s věřiteli.

Věřitelé dostávají částku, kterou si představují, a náklady konkursu jsou hrazeny z tohoto peněz. Pro dlužníka může být konkurs zdlouhavý a finančně náročný proces. Většinou to bude trvat několik měsíců, než se vypořádají všichni věřitelé.

Druhou možností, která je k dispozici, je přiznání dlužníka osobě nebo společnosti, která se stane novým vlastníkem majetku. Nový vlastník je schopen uspořádat a řídit majetek a vykonávat vůči dlužníkovi práva, která má. Věřitelé jsou ve většině případů více ochotni akceptovat tento druh řešení, protože se mohou domluvit s novým vlastníkem a vyjednat pro sebe lepší podmínky.

Pro dlužníka může být obojí příliš obtížné a drahé. Proto je důležité pochopit, proč insolvenční soud neschválil návrh na oddlužení, aby se situace mohla co nejlépe vyřešit. Dlužník by se proto měl poradit s odborníkem, aby se dozvěděl, která z možností je pro něj nejvhodnější.

Pokud se návrh na povolení oddlužení neschválí, měli byste se seznámit s možnostmi, které s tím souvisí. Prohlášení konkursu nebo přiznání dlužníka nové osobě nebo společnosti jsou obě možnosti, které by se měly uvažovat. Obojí může být pro dlužníka náročné a finančně nákladné, proto je důležité dobře zvážit všechny možnosti a pochopit, proč se návrh neschválil.

Napsat komentář