Co se stane když nebudu platit dluhy?

admin

Updated on:

.

Neplacení dluhů není nic, čím byste se měli bát – ale stále to může mít nepříjemné následky. Pokud se ocitnete ve finanční tísni a nemůžete splácet své dluhy, je dobré mít jasno v tom, co se stane, a jak můžete chránit sebe a svou rodinu.

Neplacení dluhů není trestným činem. Pokud dlužník nesplácí své dluhy, faktury nebo směnky, automaticky to neznamená, že se dopustil trestného činu. Pokud se tedy jedná o běžné občanskoprávní spory, vězení Vám nehrozí.

Když nezaplatíte své dluhy, věřitelé se pravděpodobně obrátí na soud, aby získali náhradu škody. Tento proces může trvat několik měsíců až let a znamená to, že věřitel může požadovat peníze z Vašich bankovních účtů nebo z vašich majetkových aktiv. Naštěstí můžete bojovat, a to zastavením nebo dokonce opravou těchto nároků.

Kromě soudního řízení a případných sankcí můžete čelit i řadě dalších důsledků. Pokud jste v prodlení s úhradou svých dluhů, věřitel může vám a vaší rodině vyhrožovat nebo kontaktovat vaše přátele a rodinu. Také vám může bránit ve získání úvěru nebo uzavření nájmu.

I přes to všechno, nezoufejte! Existuje několik způsobů, jak se s tímto problémem vypořádat.

Prvním krokem by mělo být zjištění, kolik dluhů máte a kdo jsou vaši věřitelé. Začněte tím, že si vytvoříte seznam všech svých dluhů. Pokud nevíte, kdo je věřitel, obraťte se na finanční úřad, aby vám poskytl kompletní seznam.

Dalším krokem by mělo být vyřešení problému s dlužníky. Budete muset najít způsob, jak se dohodnout se všemi věřiteli. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout – od konsolidace dluhu až po smírné řešení.

Konsolidace dluhu je možnost, při které sjednotíte všechny své dluhy do jednoho úvěru s nižší úrokovou sazbou. Tím získáte nižší měsíční splátky a můžete se vyhnout dražším dluhům.

Smírné řešení je další možností. Je to dohoda mezi dlužníkem a věřiteli, která umožňuje dlužníkovi splatit dluh za nižší částku, než je skutečně dlužen. Toto je dobré řešení, pokud nemáte dostatek prostředků na to, abyste zaplatili dluh v plné výši.

Když se obrátíte na své věřitele s nějakou z těchto možností, vyjednejte si způsob, jak uložit všechny splátky, takže budete vždy včas platit. To pomůže zabránit tomu, aby Vás věřitelé kontaktovali a vyhrožovali Vám.

Neplacení dluhů může mít negativní dopad na vaši finanční situaci. Pokud se ocitnete ve finanční tísni, je dobré vědět, jaké jsou možnosti a jak můžete chránit sebe a svou rodinu. Nezoufejte – s dluhy se dá bojovat.

Napsat komentář