Co napsat dlužníkovi?

admin

Updated on:

.

Jako věřitel jste se již určitě setkali s neplacením dluhu. Než se rozhodnete vyhlásit dlužníkovi soudní řízení, je důležité seznámit se s předžalobní výzvou. Předžalobní výzva vám umožní vyžádat si zaplacení dluhu, aniž byste museli jít k soudu. Díky ní také můžete upozornit na následky, které budou následovat po nezaplacení dluhu.

Je důležité vědět, jak připravit předžalobní výzvu. Než se do toho pustíte, musíte si být jistí, že k dluhu došlo a že dlužník má skutečně co vracet. Pokud jste si jistí, můžete se začít připravovat. Je důležité vědět, že ve výzvě musíte uvést několik základních údajů. Za prvé je nutné uvést identifikaci dlužníka a věřitele. Kromě toho je potřeba uvést i výši dluhu, důvod vzniku dluhu, výzvu k úhradě dluhu včetně lhůty k jeho zaplacení a upozornění, že v případě neuhrazení dluhu věřitel zahájí soudní řízení. Nakonec je také důležité uvést datum a podpis věřitele, případně jeho právního zástupce.

Vytvoření předžalobní výzvy je důležitý krok, který můžete udělat, abyste vyžádali si zaplacení dluhu. Pokud je věřitel i dlužník schopni se domluvit, může to být skvělý nástroj k tomu, aby byl dluh vyřízen v krátkém čase.

Vzhledem k tomu, že předžalobní výzva je oficiální dokument, je nezbytné, aby obsahovala všechny potřebné údaje. Je důležité připravit výzvu pečlivě, jinak by to mohlo být považováno za neplatné. Správná předžalobní výzva je jediným způsobem, jak si můžete být jistí, že dlužník ví, že jste získali právo na pohledávku a že mu je třeba ji zaplatit.

Následující jsou 6 základních údajů, které byste ve výzvě měli uvést:

1. Identifikace dlužníka a věřitele.

2. Výše dluhu.

3. Důvod vzniku dluhu.

4. Výzva k úhradě dluhu včetně lhůty k jeho zaplacení.

5. Upozornění, že v případě neuhrazení dluhu věřitel zahájí soudní řízení.

6. Datum a podpis věřitele, případně jeho právního zástupce.

Předžalobní výzva je vynikající nástroj, který může vám jako věřiteli pomoci vyřídit dluh bez potřeby soudního řízení. Je důležité připravit výzvu správně a uvést všechny potřebné údaje.

Pokud nastane situace, kdy dlužník dluh nezaplatí do lhůty, můžete se obrátit na soud. Je důležité mít na paměti, že soudní řízení může být pro vás časově i finančně náročné. Proto je důležité připravit předžalobní výzvu, abyste se mohli snažit dohodnout se dlužníkem předtím, než se uchýlíte k soudnímu řízení.

Napsat komentář