Co když nezaplatím exekuci?

admin

Updated on:

.

Neplacení exekuce může být stresující, ale vědět, jak se tomu postavit, může být pro vás užitečné. Ať už se nedostanete do situace, kdy se vám pokoušejí udělit exekuci, nebo už máte exekuci nařízenou, znát odpověď na otázku „Co když nezaplatím exekuci?“, může být pro vás zásadní.

Neplacení dluhů není trestným činem. Pokud dlužník nesplácí své dluhy, faktury nebo směnky, automaticky to neznamená, že se dopustil trestného činu. Pokud se tedy jedná o běžné občanskoprávní spory, vězení Vám nehrozí.

Místo toho se vám může stát, že exekutor přijde pro peníze, které vám dluží. Může se vás pokusit donutit, abyste zaplatili nebo může dokonce zabrat vaše osobní věci, aby zaplatil dluh. Tyto věci se dají snadno získat zpět, ačkoliv se to může zdát stresující.

Než se však dostanete do této situace, je důležité zjistit, jakou formu dluhu máte. Pokud je to běžná obchodní smlouva, můžete se obrátit na arbitráž, která vyřeší spor mezi vámi a dlužníkem. To znamená, že můžete žádat soud o rozhodnutí, které bude pro obě strany spravedlivé.

Pokud se vám nepodaří dosáhnout dohody, můžete podat na soudcovský úřad návrh na exekuci. Jakmile to bude učiněno, je na soudci, aby rozhodl, zda se exekuce nařídí. Když je exekuce nařízena, musí být splněna.

Když nezaplatíte exekuci, můžete být obviněni z porušení exekučního rozhodnutí. Toto obvinění je trestným činem a může být vyřešeno soudním řízením. Pokud se obvinění prokáže, můžete být odsouzeni k trestu odnětí svobody nebo k peněžitému trestu.

V mnoha případech můžete najít řešení, které nevyžaduje soudní přelíčení. Například můžete se svým dlužníkem dohodnout na splátkách nebo můžete žádat o přechod na nižší splátky. Pokud se vám to podaří, může vám to pomoci vyhnout se exekuci a jejímu následnému obvinění.

Nakonec, je důležité si uvědomit, že neplacení exekuce není trestným činem. Exekutor může přijít pro peníze, které vám dluží, ale vězení vám nehrozí. Pokud se však nedostanete do situace, kdy se vám pokoušejí udělit exekuci, můžete se obrátit na arbitráž a žádat o rozhodnutí, které bude pro obě strany spravedlivé.

Napsat komentář