Co je DTI a DSTI?

admin

Updated on:

.
V dnešní době je úvěrování často obtížné, obzvláště když se jedná o nějakou větší investici. Evropská rada proto vyvinula požadavky, které mají banky a poskytovatele úvěrů dodržovat, aby zaručila, že budou přijímat pouze ty žadatele, kteří jsou schopni odpovědně splácet úvěr. Tyto požadavky se týkají horních hranic úvěrů a jsou pojmenovány jako LTV (výše úvěru k hodnotě zajištění, loan-to-value), LTI (výše úvěru k příjmům žadatele, loan-to-income), DSTI (výše dluhové služby k příjmům žadatele, debt service-to-income) nebo DTI (výše celkového zadlužení k příjmům žadatele, debt-to-income).
Když se podíváte na tyto požadavky, můžete se ptát: „Co je to za pojmy a proč by mě to mělo zajímat?“. Dobře, pojďme se na to podívat důkladněji.
Začněme s pojmem LTV. V případě LTV se jedná o míru, kterou banka nebo poskytovatel úvěru používá k posouzení, zda je pro žadatele bezpečné poskytnout úvěr. Spočívá ve výpočtu mezi výší poskytnutého úvěru a hodnotou zajištění, což je věc, kterou může žadatel nabídnout bankám jako záruku. Například, pokud má žadatel auto o hodnotě 10 000 eur a chce si půjčit 5 000 eur, jeho LTV by bylo 50%.
Dalším pojmem je LTI. Toto je v podstatě míra, kterou poskytovatelé úvěrů používají k posouzení, jak dobře je žadatel schopen splácet úvěr. Spočívá ve výpočtu mezi částkou požadovanou žadatelem a jeho měsíčními příjmy. Například, pokud žadatel má měsíční příjmy ve výši 2 000 eur a požádá o úvěr ve výši 1 000 eur, jeho LTI bude 50%.
A teď se dostáváme k DSTI. DSTI je v podstatě míra, kterou poskytovatelé úvěrů používají k posouzení, jak dobře je žadatel schopen splácet úvěr. Spočívá ve výpočtu mezi měsíčními náklady na dluh a měsíčními příjmy žadatele. Například, pokud žadatel má měsíční příjmy ve výši 2 000 eur a má měsíční náklady na dluh ve výši 500 eur, jeho DSTI bude 25%.
A nakonec tu máme pojem DTI. DTI je v podstatě míra, kterou banky a poskytovatelé úvěrů používají k posouzení, jak dobře je žadatel schopen splácet úvěr. Spočívá ve výpočtu mezi celkovou částkou dluhu a měsíčními příjmy žadatele. Například, pokud žadatel má měsíční příjmy ve výši 2 000 eur a má celkový dluh ve výši 5 000 eur, jeho DTI bude 25%.
Výše zmíněné požadavky jsou nezbytné pro poskytovatele úvěrů, aby zaručili, že budou přijímat pouze ty žadatele, kteří jsou schopni odpovědně splácet úvěr. Takže teď, když víte, co jsou pojmy LTV, LTI, DSTI a DTI, můžete snáze pochopit proces úvěrování a můžete být lepší připraveni, když budete žádat o úvěr.

Napsat komentář