Co hrozí za dluhy?

admin

Updated on:

.

Udělat dluhy je snadné, ale jakmile se začne zanedbávat jejich splácení, nastávají nejrůznější problémy. Někteří lidé se snaží tvrdě pracovat a splácet své dluhy, a jiní se snaží uniknout zaplacením dluhů. Pokud jste v druhé skupině, je dobré vědět, že to, co můžete dělat, může mít závažné následky. Trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.) stanoví, co se stane, pokud se dlužník pokusí uniknout vrácení peněz svému věřiteli.

Pokud se dlužník pokusí zamezit svému věřiteli vrátit peníze tím, že zničí, zatají nebo poškodí část svého majetku, pronajme věc, která je předmětem smlouvy, nebo předstírá, že splnil svůj závazek, může být odsouzen až na 2 roky.

Je třeba si uvědomit, že trestní stíhání není jedinou cestou, jak se věřitel může snažit vyřešit dlužnou situaci. Věřitel může také zkusit vyjednávat s dlužníkem o odpuštění dluhu, soudní vymáhání dluhu nebo dokonce exekuci.

Dlužník by měl vždy přemýšlet, než se rozhodne podniknout jakékoli kroky, které by zničily, zatajily nebo poškodily jeho majetek. V každém případě by měl být na pozoru, protože pokud se dostane do situace, kdy se jeho věřitel obrátí na soud, může být odsouzen až na 2 roky.

Je třeba mít na paměti, že pokud jste ve finanční tísní a není možné splácet své dluhy, je lepší oslovit svého věřitele a vyjednat s ním řešení, než se pokusit o útěk. Navíc, pokud se dostanete do problémů se zákonem, můžete očekávat, že budete muset zaplatit nejen dluhy, ale i vysoké poplatky a pokuty.

Pokud tedy máte dluhy a chcete je splatit, je důležité nejen pracovat tvrdě, ale také vědět, co vás může potkat, pokud se budete snažit uniknout zaplacením. Trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.) stanoví, co se stane, pokud se dlužník pokusí uniknout vrácení peněz svému věřiteli a může být odsouzen až na 2 roky. Proto je důležité zvážit všechny možnosti a snažit se své dluhy řešit konstruktivním způsobem.

Napsat komentář