Co delat kdyz Dluzim penize?

admin

Updated on:

.

Když jste ve finančních potížích a máte nějaké dluhy, znamená to, že musíte vyřešit co nejdřív. Existuje mnoho cest, jak se s tím vypořádat, ale první věc, kterou byste měli udělat, je zaslat dlužníkovi tzv. předžalobní výzvu. Předžalobní výzva se týká i situací, kdy vám někdo dluží peníze.

Předžalobní výzva je obyčejný dopis, který uživateli zasíláte, pokud si myslíte, že vám dluží peníze. V dopise by mělo být uvedeno, kolik peněz vám dluží, za co a jakou částku požadujete. Dále můžete v dopisu uvést, že se snažíte vyřešit situaci smírně a poprosit o odpověď.

V předžalobní výzvě byste měli jednoznačně uvést, že se chcete vyhnout soudnímu sporu a naznačit, že se snažíte věc vyřešit smírně. Zároveň však také musíte dát najevo, že pokud dlužník nebude reagovat na vaši výzvu, budete muset následovat právní cestou.

Je velmi důležité zdůraznit, že předžalobní výzva není soudní žaloba. Je to pouze výzva k tomu, aby dlužník peníze zaplatil. Pokud dlužník nezaplatí vyznačenou částku v stanovené lhůtě, můžete se obrátit na právníka a začít soudní řízení.

V případě, že jste schopni dohodnout se s dlužníkem, můžete si s ním sepsat dohodu o splácení dluhu. Tato dohoda by měla stanovit, ve kterou částku a ve kterém termínu bude dlužník platit. Při sepsání dohody o splácení dluhu byste si měli být jistí, že dlužník bude schopen dluh splácet. Dokonce byste měli požadovat, aby dlužník zaplatil předem nějakou část částky.

V poslední době se rozšířila i možnost využít služeb inkasní agentury. Inkasní agentura je služba, která vám pomůže vymáhat dluh, aniž byste museli využívat soudní cestu. Inkasní agentura si obvykle nechává zaplatit provizi, ale je to rychlejší a méně nákladné, než se obrátit na soud.

Když se vám někdo dluží peníze, je prvním krokem zaslání předžalobní výzvy. Pokud dlužník nereaguje, můžete se obrátit na právníka nebo využít služeb inkasní agentury. Při jakémkoliv konfliktu platí, že byste se měli pokusit vyřešit ho smírně. Pokud tomu nelze dosáhnout, můžete se obrátit na právníka nebo inkasní agenturu.

Napsat komentář