Co bude po insolvenci?

admin

Updated on:

Insolvence je těžká situace, kterou musí řešit především dlužník, ale i jeho věřitelé. Dlužník se může rozhodnout pro oddlužení, což je forma řešení finančních potíží. Co bude po insolvenci?

Oddlužení je postup, který je postoupen soudem a který umožňuje dlužníkovi osvobodit se od svých finančních závazků vůči věřitelům. Dlužník má možnost dostat se do stavu, kdy jsou jeho finanční závazky splaceny, bez ohledu na to, jak moc peněz bylo vydáno.

Po skončení insolvenčního řízení o oddlužení dochází automaticky k vydání osvobození dlužníka od placení pohledávek věřitelů. Dlužník obdrží rovnou v usnesení o splnění oddlužení osvobození od povinnosti platit pohledávky věřitelů, které byly do oddlužení zahrnuty a nebyly v něm plně uspokojeny.

Osvobození od placení pohledávek věřitelů je nezávislé na tom, jak moc peněz dlužník skutečně splatil. To znamená, že jakmile je oddlužení ukončeno, dlužník je osvobozen od splácení pohledávek věřitelů.

Věřitelé nemají právo na další požadavky na dlužníka v souvislosti s nesplacenou pohledávkou. Nemají právo žádat dlužníka o žádné dodatečné informace, ani nemohou vznášet námitky proti oddlužení.

Po oddlužení má dlužník novou šanci začít znovu. Má možnost obnovit svou finanční situaci a postavit se na vlastní nohy. Může začít splácet své dluhy, které byly uznány v insolvenčním řízení. Dlužník má také právo žádat o úvěr, i když bude mít v některých případech vyšší úroky.

Tím, že dlužník splnil své závazky vůči věřitelům, mu bude zajištěna možnost obnovit svou bonitu a najít zaměstnání. Stejně tak bude mít možnost získat nové úvěry.

Pokud je dlužník oddlužen, nemusí se obávat vymáhání pohledávek. Věřitelé nemají právo vyžadovat po dlužníkovi, aby plnil své závazky.

Je důležité si uvědomit, že oddlužení je vážné rozhodnutí a může být pro dlužníka finančně nákladné. Je proto důležité, aby se dlužník předtím, než se rozhodne pro oddlužení, poradil s odborníkem, který mu může poskytnout informace o všech možnostech a doporučit mu nejlepší řešení.

Pokud se dlužník rozhodne pro oddlužení, může si být jistý, že po skončení insolvenčního řízení bude osvobozen od placení pohledávek věřitelů. Bude mít také možnost obnovit svou bonitu a najít zaměstnání, stejně jako získat nové úvěry.

Napsat komentář