Kdo vlastní Max banku?

admin

Updated on:

Kdo vlastní Max banku?

Mnozí z nás mohou mít zájem o to, kdo vlastní Max banku. Banka je na českém trhu již od roku 1991 a za dobu své existence se účastnila mnoha změn vlastníků a změn v názvu. Během své 32leté historie byla banka často vlastněna různými vlastníky a měla různé názvy: Interbanka, a.s., BAWAG Bank CZ a.s., LBBW Bank CZ a.s. a Expobank CZ a.s.

Od září 2022 bude vlastníkem Max banky investiční skupina CREDITAS. CREDITAS je mezinárodní investiční skupina založená v roce 2009 s cílem zlepšit finanční služby v Evropě. Dnes skupina nabízí investiční a finanční řešení ve více než 19 zemích v Evropě.

CREDITAS má pro banku Max velké plány. Primárním cílem skupiny je zvýšit konkurenceschopnost banky a posílit její pozici na trhu. Skupina chce navíc poskytnout bankovní služby pro širokou klientelu. Chce také poskytnout inovativní finanční řešení, která usnadní a zefektivní finanční služby.

Součástí strategie CREDITASu je i posílení obchodního modelu banky Max, který by měl být založen na inovativním přístupu k poskytování finančních služeb. Skupina také plánuje posílit digitální služby banky a poskytnout špičkovou technologii, která usnadní klientům přístup ke svým finančním prostředkům a umožní jim rychlejší a jednodušší transakce.

Vlastnictví CREDITASu se nijak nedotkne klientů banky, kteří si budou moci nadále užívat stejného servisu, jakým jsou zvyklí. Banka bude i nadále poskytovat komplexní portfolio finančních produktů a služeb, které pomáhají klientům dosáhnout jejich finančních cílů.

CREDITAS si je vědom toho, že získání důvěry veřejnosti je nezbytné pro úspěšné fungování banky. Proto bude investiční skupina ve spolupráci s bankou Max usilovat o poskytování bezpečných a spolehlivých finančních služeb.

Ať už tedy hledáte zodpověď na otázku “Kdo vlastní Max banku?”, odpověď je jasná. Banku od září 2022 vlastní investiční skupina CREDITAS. Skupina se zavázala k poskytování inovativních finančních řešení, které usnadní klientům život a poskytnou jim lepší zkušenosti s bankovními službami. Skupina bude také usilovat o to, aby byla banka Max spolehlivou a bezpečnou finanční institucí, která poskytuje kvalitní služby pro všechny své klienty.

Napsat komentář