Kdo vlastní Home Credit?

admin

Updated on:

Kdo vlastní Home Credit?

Je to jedna z těch otázek, kterou si klade spousta lidí. Odpověď je více než jasná: Home Credit International je 100% majitelem společnosti Home Credit a. s.

Home Credit a. s. je mezinárodní finanční společnost se sídlem v Praze, která má pobočky po celém světě. Společnost poskytuje finanční produkty a služby, jako je například osobní financování, spotřebitelské půjčky, úvěry na kreditní karty a úvěry na majetek.

Home Credit má 116 700 zaměstnanců (2019) a je součástí větší skupiny – PPF. PPF je mezinárodní investiční a pojišťovací skupina, která byla založena v roce 1991. Skupina poskytuje finanční služby, správu aktiv a pojištění pro své klienty.

Jak už bylo řečeno, Home Credit International je 100% majitelem Home Credit a. s. Home Credit International je částí skupiny PPF. Společnost byla založena v roce 2006 a zabývá se financováním spotřebitelských úvěrů a úvěrů na majetek po celém světě.

Přidružené společnosti Home Credit International jsou zapojeny do více než deseti zemí po celém světě. Do zemí, jako je například Čína, Rusko, Indie, Vietnam, Brazílie, Turecko, Mexiko a další.

Home Credit International je zapojen do několika různých identifikátorů. Patří mezi ně například mezinárodní obchodní číslo (CIN), číslo finančního úřadu (FIN), identifikace registrovaného subjektu (LEI), registrační číslo (CRN), identifikátor obchodníka (MID) a další.

Home Credit International je vlastníkem Home Credit a. s. se všemi jeho obchodními značkami a produkty. Home Credit International vlastní také další společnosti, jako je například Home Credit B.V., která je součástí skupiny PPF a jejíž zaměření je stejné jako u Home Credit International.

Takže výsledek je jasný: Home Credit International je 100% majitelem Home Credit a. s. a jeho dalších přidružených společností. Společnost je součástí skupiny PPF, která je více než 30 let úspěšnou mezinárodní investiční a pojišťovací skupinou. Home Credit International zajišťuje finanční služby a produkty pro své klienty po celém světě.

Napsat komentář