Kdo se může dovolat relativní neplatnosti?

admin

Updated on:

.

Kdo se může dovolat relativní neplatnosti?

Mnoho lidí se ptá, kdo se může dovolávat relativní neplatnosti. Obecně řečeno, relativní neplatnost je v případě, kdy existuje nějaká vada v právním úkonu, která jej činí neplatným. Relativní neplatnost je důsledkem toho, že vady nebyly způsobeny účastníkem právního úkonu, ale způsobily je okolnosti, na které nemohl účastník právního úkonu nijak ovlivnit.

Osobou, která se může neplatnosti dovolávat je zejména účastník vadného právního úkonu v případě, že důvody neplatnosti sám nezpůsobil. Účastník právního úkonu může se dovolávat neplatnosti, pokud je přesvědčen o tom, že jeho právní úkon je neplatný a že jeho práva byla poškozena.

Kromě účastníka právního úkonu je oprávněnou osobou dovolávající se relativní neplatnosti i subjekt, který sice není účastníkem daného právního úroku, ale je tímto právním úkonem dotčen. V takovém případě se jedná o osobu, která je ovlivněna výsledkem právního úkonu, který je neplatný, a která může vyvolat nárok na náhradu škody.

Ačkoli je relativní neplatnost tématem, které vyžaduje profesionální právnickou konzultaci, důležité je, aby se každý, kdo se ocitne v situaci, kdy může dovolávat relativní neplatnosti, měl na paměti, že může a musí se ochrany svých práv dožádat. Před podáním nároku je nutné získat co nejvíce informací o tom, co všechno může vést k relativní neplatnosti, aby bylo dosaženo co nejlepšího možného výsledku.

K tomu může být užitečné porovnání stávajícího právního úkonu s obecně uznávanými obecnými právními principy a obecně uznávanými zásadami práva. Může být také užitečné se poradit s odborníky v oboru práva, například s advokátem.

V závěru je důležité si uvědomit, že relativní neplatnost je zákonem předepsána jako ochrana práv účastníka právního úkonu. Proto je důležité dobře porozumět právním předpisům, které se týkají relativní neplatnosti, aby se zaručilo, že účastník právního úkonu bude zabezpečen a že jeho práva budou vždy chráněna.

Napsat komentář