Kdo plati domácí péči?

admin

Updated on:

Když někdo potřebuje domácí péči, může to být zátěží pro jeho rodinu. Řešením je návštěva pomoci domácí péče. Ale co za ni pojišťovna hradí? To je důležitá otázka, kterou musíme zodpovědět.
Pojišťovny hradí domácí zdravotní péči podle úhradové vyhlášky a seznamu zdravotních výkonů. Toto se zásadně liší od toho, co pojišťovna hradí v nemocnici nebo v ambulancích. Například, u některých výkonů, jako je pomoc s péčí o osobu, může být stanoveno omezení frekvence výkonu, např. 3x za den. To je proto, že pojišťovny mají omezené finanční zdroje a musí rozhodnout, jak rozdělovat své prostředky mezi různé pacienty.
V některých případech může lékař rozhodnout o zrušení tohoto omezení. Musí ale mít odůvodnění pro své rozhodnutí. Například, když pacient trpí terminálním onemocněním nebo vážným zdravotním stavem, může lékař rozhodnout o tom, že musí být přítomen mnohem častěji, než je obvyklé.
Kromě toho může lékař také rozhodnout, že některé zdravotní výkony vyžadují jinou úroveň péče než je obvyklé. Například, některé nemocné osoby mohou vyžadovat komplexní domácí ošetřování, jako jsou léky, rehabilitace a další služby. V takových případech může lékař vyžádat, aby pojišťovna proplatila tyto služby.
V každém případě je důležité mít na paměti, že pojišťovny mají omezené finanční zdroje a musí rozhodnout, jak je rozdělovat mezi různé pacienty. Proto je nutné, aby lékaři posoudili každý případ individuálně a rozhodli, zda je vhodné požadovat vyšší úroveň péče než je obvyklé.
V zásadě lze říci, že pojišťovny hradí domácí zdravotní péči podle úhradové vyhlášky a seznamu zdravotních výkonů. Pokud pacient potřebuje vyšší úroveň péče, lékař musí mít odůvodnění a požádat pojišťovnu o proplacení těchto služeb. Tímto způsobem bude moci pacient získat domácí zdravotní péči, kterou potřebuje.

Napsat komentář