Kdo je na stokoruně?

admin

Updated on:

Kdo je na stokoruně?

Každá bankovka má nějakou historii za sebou. V České republice jsou bankovky vybavené obrazem českých historických postav. Kdo je tedy kdo na našich bankovkách?

100 Kč – Karel IV.
Na bankovce o hodnotě 100 Kč najdete portrét Karla IV. Tento český panovník vládl v letech 1316–1378 a jeho vláda byla pro českou historii velmi důležitá. Karel IV. založil univerzitu v Praze a zasadil se o vznik Českého království. Jeho význam a zásluhy pro naši zemi jsou nesmírné.

 

200 Kč – Jan Amos Komenský
Další bankovka, o hodnotě 200 Kč, je vybavena portrétem jednoho z nejvýznamnějších českých humanistů a teologů Jana Amose Komenského. Jeho zásluhou se dostáváme k velmi zajímavým skutečnostem o naší historii. Komenský vytvořil jednotu církve a bojoval proti náboženskému fanatismu. Jeho význam v české historii je velmi důležitý.

500 Kč – Božena Němcová
Na bankovce o hodnotě 500 Kč najdeme portrét Boženy Němcové, první české spisovatelky a autorky mnoha českých pohádek a příběhů. Božena Němcová se narodila v roce 1820 a byla průkopnicí českého národního obrození. Byla také první ženou, která publikovala v českých novinách. Božena Němcová je díky svému nezměrnému vlivu na českou literaturu velmi významnou postavou v české historii.

1000 Kč – František Palacký
Na bankovce o hodnotě 1000 Kč najdeme portrét Františka Palackého. Tento český historik, spisovatel, politik a filozof byl nejvýznamnější postavou českého národního obrození. Palacký byl autorem mnoha důležitých prací a článků o české historii. Jeho práce se stala podkladem pro vznik České republiky. František Palacký je tedy velmi důležitou postavou v české historii.

2000 Kč – Ema Destinnová
Další bankovka o hodnotě 2000 Kč je vybavena portrétem Ema Destinnové. Tato česká operní pěvkyně se narodila v roce 1878. Za svou kariéru se stala mezinárodně uznávanou operní hvězdou a vytvořila si jméno po celé Evropě. Ema Destinnová byla také velmi známá jako bojovnice za lidská práva. Její vliv na českou historii je velmi důležitý.

5000 Kč – Tomáš Garrigue Masaryk
Na bankovce o hodnotě 5000 Kč je zobrazen portrét Tomáše Garrigue Masaryka. Masaryk byl první prezidentem Československa a velkou osobností mezinárodního politického života. Byl to právník, pedagog a filozof, který byl vyhlášen za otce české republiky. Jeho odvaha a energie se staly inspirací pro mnoho Čechů. Tomáš Garrigue Masaryk je tedy velmi důležitou postavou v české historii.

Autorem českých bankovek je Oldřich Kulhánek
Všechny bankovky vyšších hodnot jsou dílem Oldřicha Kulhánka, českého grafického designéra, který také navrhl bankovky pro Československou národní banku. Oldřich Kulhánek navrhl portréty všech výše uvedených osob a tím vytvořil nádhernou sbírku bankovek, která je dnes součástí naší historie.
Kdo je tedy kdo na našich bankovkách? Bankovky vyšších hodnot jsou vybaveny portréty slavných českých postav a jejich význam pro naši zemi je nezměrný. Tyto bankovky jsou důkazem naší historie a slouží jako symbol české hrdosti a odkazu na minulost. Díky Oldřichu Kulhánkovi jsou tyto bankovky nyní součástí naší historie.

Napsat komentář