Kdo je na 50 Kč?

admin

Updated on:

.
Kdo je na 50 Kč? Svatá Anežka Česká!
Na bankovce s nominální hodnotou 50 Kč je portrét svaté Anežky České. Bankovka má rozměry 64 mm široká a 134 mm dlouhá a přípustná tolerance pro šířku i délku je i+ 1,5 mm. Námět bankovky je věnován svaté Anežce České, která je jednou z nejvýznamnějších českých patronů.
Svatá Anežka Česká byla českou patronkou a představitelkou českého národního povznesení. Narodila se v 11 až 12 století v Čechách a byla vychována v klášteře v Praze. Je známá zejména pro své dobročinné skutky a milosrdnost. Byla také velkou obhájkyní zákonů a spravedlnosti. Její ctnosti a milosrdnost byly velmi ceněny v tehdejší době a staly se inspirací pro mnoho lidí.
Svatá Anežka Česká je zobrazena na lícní straně bankovky s nominální hodnotou 50 Kč. Její portrét je umístěn v pravé části. Její oblečení je tradiční český oděv a na její hlavě je český korunový klobouk. Bankovka je vyrobená z mědi a stříbra a má matný lesk. Bankovka je také chráněna proti padělání, a to pomocí hologramu a speciálního vzoru.
Svatá Anežka Česká je českou patronkou a symbolizující osobou národního povznesení. Její portrét je vyobrazen na bankovce o nominální hodnotě 50 Kč. Bankovka má rozměry 64 mm široká a 134 mm dlouhá a je vyrobena z mědi a stříbra, aby byla chráněna před paděláním. Její portrét je umístěn v pravé části lícní strany bankovky a na její hlavě je český korunový klobouk.
Svatá Anežka Česká byla velmi váženou osobou ve své době. Její dobročinnost a milosrdnost byly ceněny a staly se inspirací pro mnoho lidí. Díky jejímu portrétu na bankovce s nominální hodnotou 50 Kč je stále vzpomínána a ctěna. Bankovka je vynikajícím způsobem, jak si připomínat ctnosti a milosrdnosti této velmi vážené osobnosti.

Napsat komentář