Kde se dají vyměnit poškozené bankovky?

admin

Updated on:

Všichni, kteří někdy zkoušeli vyměnit poškozenou bankovku, ví, že to může být skutečná výzva. Často se lidé obracejí na banku, ve které vlastní účet, a zjišťují, že to nejde. Takže, kde se dají vyměnit poškozené bankovky?
Vyměňování poškozených bankovek a mincí je záležitostí centrálních bank a obchodních bank. V České republice je toto upraveno zákonem č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí (pdf, 215). V souladu s tímto zákonem české poškozené bankovky a mince vyměňují obchodní banky a Česká národní banka.
Pokud jde o cizí bankovky, situace je trochu složitější. Poškozené bankovky cizích měn, které byly vydány v rámci Evropského hospodářského prostoru, se mohou vyměnit v České republice za české koruny. Toto vyměňování je upraveno vyhláškou č. 88/2013 Sb. o oběhu cizích měn (pdf, 358). Bankovky cizích měn, které nejsou vydány v rámci Evropského hospodářského prostoru, se vyměňují v České republice pouze za cizí měnu. Poškozené cizí bankovky vyměňují centrální – emisní banky příslušných států v souladu s platnými právními předpisy těchto států.
Vyměňování poškozených českých bankovek a mincí v obchodních bankách je vesměs snadný proces. Obchodní banky vám mohou vyměnit poškozenou bankovku za novou bez poplatku. Můžete přinést peníze na jakoukoli pobočku své banky, kde se dostanete k příslušnému zaměstnanci. Pro výměnu poškozených českých bankovek se nemusíte registrovat nebo předkládat doklady totožnosti. Banka jen posoudí stav bankovky a rozhodne, zda ji lze vyměnit nebo ne.
U cizích bankovek je situace trochu odlišná. Vyměňování poškozených cizích bankovek v České republice je kontrolováno emisními bankami dané země. V závislosti na zemi, kde byla bankovka vydána, může být výměna poškozené bankovky obtížná nebo nemožná. Než se pokusíte vyměnit poškozenou cizí bankovku, je nejlepší se obrátit na emisní banku dané země a zjistit, zda vůbec jsou takové výměny možné.
Vyměňování poškozených bankovek může být obtížné, ale je to možné. České poškozené bankovky a mince vyměňují obchodní banky a Česká národní banka a poškozené bankovky cizích měn vyměňují centrální – emisní banky příslušných států. Takže se vám vyplatí se obrátit na svou banku a zjistit, zda s vámi může vyměnit poškozenou bankovku.

Napsat komentář