Kde je nejvyšší inflace?

admin

Updated on:

.
Kde je nejvyšší inflace?
Inflace je trend, který ovlivňuje trhy, které se mění. Jde o míru, ve které ceny zboží a služeb, které jsou vystaveny v konkrétním období, stoupají. Existují některé země, kde míra inflace dosahuje astronomických čísel. Ačkoliv inflace může být zdravá, vysoká inflace se obecně považuje za jev, který by měl být minimalizován.
Největší inflace byla zaznamenána v Rusku v roce 1992, kdy dosáhla 2508,8%. Tento rychlý nárůst cen měl za následek ekonomickou recesi, která trvala více než 15 let. Tento vývoj se nejvíce dotkl lidí s nízkými příjmy, kteří byli více závislí na nákupu potravin a jiných základních životních potřeb.
Další zemí, kde se vysoká inflace projevila, bylo Zimbabwe. Od roku 2007 do konce roku 2009 se míra inflace v této zemi náhle zvýšila. V roce 2007 dosáhla inflace 24 tisíc%, v červnu 2008 se vyšplhala až na 11,27 milionu%, v prosinci 2008 dosáhla 231 milionu% a na konci roku 2009 začala opět klesat a nakonec se dostala na 5,1%. Tento nárůst inflace měl za následek velké sociální a politické problémy ve zmíněné zemi.
Venezuelská inflace se také začala v roce 2016 zvyšovat, a to navzdory tomu, že se země snažila omezit inflační tlaky. Odhady Mezinárodního měnového fondu předpokládají, že inflace v zemi dosáhne 1660% v roce 2017. Omezování inflace zde nebylo dostatečné a důsledky byly viditelné již nyní. Vláda vydala nouzový plán, který zahrnoval regulaci cen, zavedení nových měnových politik a zavedení kontrol plateb.
Inflace může být zdravá, pokud je kontrolována a regulována. Ale ve výše uvedených případech byly inflační tlaky natolik silné, že vedly k závažným ekonomickým, sociálním a politickým problémům. To je důvod, proč je důležité, aby vlády držely inflační tlaky na uzdě.

Napsat komentář