Jaké jsou právní následky Lichevní smlouvy?

admin

.
Mluvíme o právních následcích lichevní smlouvy, které platí od 25. června 2012. Pro mnoho z nás se tento pojem může zdát trochu matoucí, ale v tomto článku se podíváme na to, co je lichevní smlouva a jaké právní následky má.
Lichevní smlouva je dohoda, kterou uzavírají spotřebitelé a poskytovatelé finančních služeb. Jejím účelem je umožnit spotřebitelům získat prostředky pro financování různých transakcí, jako je například nákup auta. Smlouva stanoví výši jistiny, kterou spotřebitel zaplatí za finanční služby, případně i úrokovou sazbu, kterou bude spotřebitel platit poskytovateli.
V případě lichvy bude mít nová úprava prakticky nulové dopady na závazkové vztahy. To je dáno tím, že lichevní smlouvy jsou postihnutelné i bez speciální úpravy, a to prostřednictvím absolutní neplatnosti v případě právního jednání contra bonos mores. To znamená, že v případě, že je lichevní smlouva proti zákonu, bude se smlouvou a jejími následky naloženo stejně jako s jakoukoli jinou smlouvou.
V tomto ohledu je důležité si uvědomit, že je mnoho situací, které mohou způsobit, že lichevní smlouva bude absolutně neplatná. Patří mezi ně například situace, kdy poskytovatel finančních služeb využívá smlouvu k získání zisku ze svého nelegálního podnikání, kdy spotřebitel není schopen plnit své závazky ze smlouvy, nebo kdy je spotřebitel chráněn speciálními zákony.
Ve všech těchto případech je důležité, aby obě strany lichevní smlouvy měly dostatek informací o jejích právních následcích. Aby však bylo možné získat dostatek informací, je nutné, aby byla smlouva dostatečně detailní a byla vypracována s dostatečnou pozorností k potřebám obou stran. Díky tomu může být smlouva použita ke zlepšení finanční situace obou stran, aniž by musela být neplatná.
Lichevní smlouvy jsou pro spotřebitele důležité, protože jim umožňují získat finanční prostředky na financování různých transakcí. Nicméně, i když jsou lichevní smlouvy výhodné pro obě strany, je důležité, aby obě strany smlouvy měly dostatek informací o jejích právních následcích. Díky tomu lze dosáhnout, aby lichevní smlouva byla užitečná pro obě strany a mohla sloužit jako prostředek k financování různých transakcí.

Napsat komentář