Jak zjistit jestli je na mě exekuce?

admin

Updated on:

.

Kontrola exekuce je důležité, pokud se chcete ujistit, že nejste na seznamu dlužníků. Exekuce je výkon rozhodnutí soudu, kterým se nařizuje, aby se z majetku dlužníka uspokojily pohledávky vůči němu. Nástrojem, který vám umožní zjistit, zda je proti vám vedena exekuce, je výpis z Centrální evidence exekucí (CEE). Tento výpis je veřejným dokumentem, který může získat kdokoliv.

Výpis z CEE získáte na poštách. Pošta vám za jednu stranu výpisu zaplatí 50,- Kč, a to v hotovosti. Existují také některé online služby, které vám umožní výpis z CEE získat za mnohem nižší cenu nebo dokonce zdarma.

Když dostanete výpis z CEE, můžete si jej prohlédnout, abyste zjistili, zda je proti vám vedena exekuce. V případě, že se nacházíte na seznamu, je třeba okamžitě začít s řešením situace. Exekuce se může rozšířit na všechny vaše majetky, takže je důležité, abyste se vyhnuli problémům, jako je například ztráta vašeho bydliště.

I když je zjistit, zda je proti vám vedena exekuce, důležité, je nutné si uvědomit, že výpis z CEE vám neposkytne úplnou informaci. Bude vám ukazovat pouze to, zda proti vám existuje exekuce v té chvíli, ačkoli exekuce mohou být pozastaveny nebo zrušeny v budoucnu.

V některých případech, můžete být i nadále vystaveni exekuci, i když byla zrušena. To se obvykle stává, když se exekutor snaží uspokojit pohledávku exekuované osoby. V takovém případě byste se měli obrátit na soudce exekuce, abyste získali více informací o situaci a o tom, co musíte udělat.

Nebojte se zjistit, zda je proti vám vedena exekuce. Výpis z CEE je veřejným dokumentem, který můžete získat za příznivou cenu, kterou zaplatíte na poště. Výpis vám poskytne informace o tom, zda je proti vám vedena exekuce. Pokud ano, měli byste okamžitě začít s řešením situace, abyste se vyhnuli dalším problémům.

Napsat komentář