Jak zjistím kdy mi skončila insolvence?

admin

Updated on:

.

Když se člověk ocitne v nesnázích finančního charakteru, může se rozhodnout pro oddlužení. Ale jak se může dozvědět, kdy skutečně skončí? Jak zjistím, kdy mi skončila insolvence?

Ať už jste se rozhodli pro oddlužení nebo ještě uvažujete, je důležité mít správnou odpověď na tuto otázku. Konec insolvence může přinést uspokojení, změnu a nové možnosti, a proto je důležité vědět, kdy k tomu dojde.

První věcí, kterou je třeba vědět, je, že konec insolvence se dostane do zprávy o splnění oddlužení, kterou vypracuje insolvenční správce. Jedná se o dokument, který je vypracován a podán insolvenčnímu soudu. Zpráva shrnuje, zda byly všechny pohledávky nezajištěných věřitelů zcela vyrovnány.

Poté, co se zaplatí 100 % všech přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů, měl by insolvenční správce vypracovat a odeslat zprávu o splnění oddlužení. Zpráva obsahuje datum, kdy se dokončil proces oddlužení, a stane se oficiální datum ukončení insolvence.

Můžete se samozřejmě ptát insolvenčního správce, kdy se očekává, že insolvence skončí. To je příležitost, abyste mohli jednodušeji zjistit, kdy skončíte oddlužení. Insolvenční správce vám může dát přesný odhad, kdy se očekává, že insolvence skončí.

Pokud se vám nepodaří zjistit, kdy skončí vaše insolvence, existuje ještě jedna možnost. Můžete se obrátit na insolvenční soud a zeptat se na tento údaj. Tímto způsobem získáte přesnější informace o stavu vaší insolvence.

Dále je nutné mít na paměti, že konec insolvence se zákonem stanoví na jeden rok po zahájení oddlužení. Znamená to, že když je insolvence oznámena, můžete očekávat, že skončí za rok. Pokud by byla splněna všechna vyžadovaná čerpání, mohlo by být oddlužení ukončeno dříve.

Na závěr je důležité mít na paměti, že insolvenční správce může být kdykoli upozorněn na okolnosti, které by mohly vést k ukončení insolvence. Pokud jste uhradili 100 % na přihlášených pohledávkách nezajištěných věřitelů, měl by správce vypracovat zprávu o splnění oddlužení a odeslat ji insolvenčnímu soudu.

Ať už se ptáte insolvenčního správce, nebo se obracíte na insolvenční soud, můžete si být jisti, že odpověď na otázku „Jak zjistím kdy mi skončila insolvence?“ bude známá. Nemusíte se obávat toho, že insolvence přetrvá, i když vaše pohledávky jsou plně uhrazeny.

Vaše odpověď na otázku „Jak zjistím kdy mi skončila insolvence?“ by měla být nyní jasná. Nejdříve se obraťte na insolvenčního správce, abyste se dozvěděli odhadovaný datum, kdy se insolvence končí. Poté požádejte insolvenční soud o přesné datum ukončení. Tímto způsobem budete moci zjistit, kdy skutečně skončí vaše oddlužení.

Napsat komentář