Jak zastavit Mobiliarni exekuci?

admin

Updated on:

Jak zastavit mobiliární exekuci? Není to snadné, ale je to možné.
Ještě předtím, než se začne exekuce, je vhodné se tomu bránit. Jak? Uveďte tuto skutečnost při soupisu movitých věcí. Pokud je při soupisu vašich věcí uvedena také věc, která nepatří dlužníkovi, uveďte to do soupisu! To může být například věc, která patří vaší rodině, přátelům nebo sousedům.
Pokud už exekuce probíhá, pak je možné se jí bránit několika způsoby. První z nich je přímým řešením – podejte neprodleně u exekutora žádost o vyškrtnutí „zabavené věci” ze soupisu movitých věcí. Pokud se exekutor rozhodne ve vaší prospěch, exekuce se může zastavit.
Další možností je předložit exekučnímu soudu vylučovací žalobu. Tento postup se obvykle používá, když je pochybnost o tom, že věc byla skutečně vybrána. Pokud soud žalobu schválí, bude věc vyškrtnuta ze seznamu a exekuce se zastaví.
Dále můžete předložit soudu žádost o osvobození od exekuce. Tato žádost se obvykle podává v případě, kdy má dlužník finanční problémy nebo existuje zvláštní okolnost, která by mohla být důvodem pro zastavení exekuce.
Jakmile exekuce skončí, měli byste si pořídit potvrzení o ukončení exekuce. To vám pomůže získat důvěru finančních institucí a podniků, když budete v budoucnu požadovat úvěr nebo půjčku.
Exekuce je velmi obtížné zastavit. Existuje však několik způsobů, jak se jí bránit. Uveďte při soupisu movitých věcí všechny věci, které nepatří dlužníkovi. Podat vylučovací žalobu a předložit žádost o osvobození od exekuce. Tím můžete zastavit exekuci a získat potvrzení o ukončení exekuce.

Napsat komentář