Jak si spočítat bonitu?

admin

Updated on:

.
Když se řeší úvěry, je bonita jedním z nejdůležitějších faktorů. Je to schopnost dostat se k úvěru, kterou banky posuzují. A bonitu můžete spočítat pomocí jednoduchého vzorce.
Poměr mezi měsíčními splátkami úvěru a čistým měsíčním příjmem žadatele je to, co hodnotí banky. Čím je tento poměr nižší, tím vyšší je bonita žadatele. Banky mají obecně přijatou hodnotu, která by neměla být překročena. U lidí starších 36 let by tento poměr neměl přesáhnout 45 % a u mladších 36 let 50 %.
Pokud tedy chcete zjistit svoji bonitu, můžete vypočítat poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek úvěru a vámi čistým měsíčním příjmem. Celková výše měsíčních splátek je výše úvěru, kterou musíte splatit, včetně všech poplatků a úroků, které banka účtuje. Čistý měsíční příjem je váš výdělek po odečtení všech příjmů, včetně daní, odvodů a dalších poplatků.
Když znáte tato dvě čísla, můžete spočítat bonitu. Stačí vzít celkovou výši měsíčních splátek a podělit ji čistým měsíčním příjmem. Tento výsledek by neměl překročit 45 % u lidí starších 36 let a 50 % u mladších 36 let.
Pokud jde o hodnocení bonity žadatele o hypotéku, banky postupují různými způsoby. Některé se zaměřují více na výsledek poměru a na základě toho buď schválí, nebo zamítne úvěr. Jiné se mohou také podívat na další faktory, jako je dosažené vzdělání, rodinná situace, pracovní historie a platební morálka.
Důležité je mít na paměti, že banky hodnotí bonitu každého žadatele zvlášť a je důležité její výsledky porovnávat jen se stejným typem úvěru. Také není nutné, abyste vždy splňovali limit 45 % pro lidi starší 36 let nebo 50 % pro mladší. Banky mají obecně přijatou hodnotu, ale mohou vám poskytnout úvěr i s bonitou nižší než je stanovený limit, záleží na konkrétním případu.
Je tedy důležité vzít v úvahu všechny informace o vás a o úvěru, abyste mohli zjistit svoji bonitu a rozhodnout, zda můžete o úvěr požádat. Budete-li požádáni o doklady, je důležité je předložit včas a ještě lépe, pokud je předem vyplníte.
Konečně, vždy je nejlepší se poradit s odborníkem, ať už se jedná o finančního poradce, nebo bankovního pracovníka. Můžou vám poskytnout cennou radu ohledně vyšší bonity, kterou můžete dosáhnout, a poradit vám, jak byste mohli splácet úvěr bez obtíží.
Spočítat bonitu může být snadné, ale abyste ji mohli skutečně využít, je zapotřebí podrobného porozumění tomu, jak to funguje a jaké faktory ovlivňují vaši bonitu. Je tedy důležité být dobře informován a zajistit si odbornou pomoc.

Napsat komentář