Jak prověřit dlužníka?

admin

Updated on:

.

Kontrolaexekuce.cz je stránka, která vám umožní prověřit dlužníky zjistit informace o nich. Informace o dlužnících jsou k dispozici prostřednictvím výpisu z registru exekucí. Tyto výpisy zahrnují detailní informace o všech dlužnících, kteří mají zapsánu exekuci do registru.

Výpisy z registru exekucí obsahují jméno a adresu dlužníka, datum vložení exekuce do registru, informace o vymáhaných peněžitých částkách, informace o vymáhaných pohledávkách, informace o exekutorech a vymáhacích orgánech, informace o řízení a opatřeních souvisejících s exekucí a další. Všechny tyto informace jsou k dispozici ve výpise z registru exekucí.

Záznam v evidenci dlužníků je přístupný veřejnosti po dobu nejvýše 5 let od data vložení exekuce do registru. Po uplynutí této doby je exekuce vymazána z registru a dlužník je opět zapsán jako „vymazaný“. Exekutor je povinen vymazat exekuci z registru po ukončení exekučního řízení.

Na Kontrolaexekuce.cz je možné provést výpis z registru exekucí za poplatek stanovený vyhláškou. Kromě výpisu můžete také získat informace o postupu vymáhání dlužníka, o pohledávkách, o exekutorech a dalších. Na stránce je také možné získat informace o datu ukončení exekuce, o tom, kdy byl dlužník zapsán jako „vymazaný“.

Výpisy z registru exekucí na Kontrolaexekuce.cz jsou důležité nejen pro obchodníky, ale i pro osobní finanční plánování. Nástroj může být užitečný pro vyhledávání dlužníků, kteří mají existující exekuce a je třeba je vymáhat. Také je možné získat informace o tom, zda je dlužník zapsán jako „vymazaný“, což může být užitečné pro vymáhání pohledávek.

Kontrolaexekuce.cz je jednoduchý a intuitivní nástroj, který vám umožní prověřit dlužníky a získat informace o nich. Je snadno přístupný a umožňuje vám vyhledat informace o dlužnících, kteří mají existující exekuce. Poplatek za výpis z evidence stanovuje vyhláška a platí až do 2.6.2022. Na Kontrolaexekuce.cz je možné získat informace o dlužnících a jejich exekucích a získat informace o tom, zda je dlužník zapsán jako „vymazaný“.

Napsat komentář