Jak probíhá vyšetření u fyzioterapeuta?

admin

Když navštívíte fyzioterapeuta, měli byste se připravit na to, že vám bude věnovat spoustu pozornosti. Fyzioterapeut se bude ptát na vše okolo vašich obtíží, aby se co nejlépe seznámil s vaším případem. Následně vyšetří vaše pohybové ústrojí buď pohledem nebo pohmatem.

K vyšetření pohledem patří, že fyzioterapeut bedlivě sleduje vaše tělo při stoji, chůzi nebo v pohybu. To mu pomůže poznat, jak vaše tělo funguje a jaké svaly pracují. Fyzioterapeut také může pozorovat vaši polohu, jak se vaše tělo naklání a jaké jsou oblasti vašeho těla zdeformované. To mu umožní získat lepší přehled o vašich obtížích a také o tom, jaká je příčina.

K vyšetření pohmatem patří, že fyzioterapeut vyšetří vaši kůži, podkoží a svaly. Pomocí hmatu může zjistit, jaké jsou oblasti, které bolí, jaký je stav vašich svalů a jaké jsou zóny se zvýšenou citlivostí. Může také zjistit, jaká je funkce vašich svalů a jaké jsou oblasti, které nejsou schopny plně fungovat.

Fyzioterapeut také provádí speciální testy, které mu pomohou při vyšetření. Tyto testy zahrnují testy pohybu, jako je provádění různých pohybů a pozic; testy síly, které ukazují, jak silné jsou vaše svaly; a testy citlivosti, které ukazují, jak citlivé jsou oblasti vašeho těla.

Vyšetření fyzioterapeutem je cenná pomoc při diagnostikování a léčbě vašich obtíží. Fyzioterapeut je schopen identifikovat příčinu vašich obtíží a navrhnout vhodnou léčebnou strategii. Fyzioterapeut také může upravit existující léčebný plán, abyste se mohli cítit lépe a dosáhnout trvalejšího uzdravení.

Když přijdete na vyšetření k fyzioterapeutovi, můžete si být jisti, že bude opravdu pečlivý. Fyzioterapeut se bude ptát na vše okolo vašich obtíží, vyšetří vaše pohybové ústrojí a také provede speciální testy. Pokud se domluvíte s fyzioterapeutem, budete zdravější a cítit se budete lépe.

Napsat komentář