Jak danit portu?

admin

Jak danit portu?

Česká daňová legislativa se příliš nezměnila od doby, co byla zavedena daň z příjmů. Pokud jde o zdaňování příjmů z prodeje cenných papírů pro fyzické osoby, které jsou českými daňovými rezidenty a jejichž držené cenné papíry nejsou zahrnuty do obchodního majetku, je stále platná sazba 15 %.

V roce 2022 se však objevila nová 23% sazba, která se účastníkům trhu s cennými papíry nelíbí. Tato nová sazba je především pro podnikatele, kteří podnikají na profesionální úrovni.

Kromě toho, ačkoli se často používá, může se stát, že daně z portfolia jsou daňově nevýhodné pro fyzickou osobu. Aby se tomuto problému zabránilo, měla by fyzická osoba získat informace o všech možnostech zdaňování portfolia.

Pokud jde o daňovou úlevu, kterou fyzická osoba může získat za prodej cenných papírů, je tu několik možností. Nejčastěji se používá daňová úleva na jednorázový prodej cenných papírů, která může dosáhnout až 50 %.

Další možností je daňová úleva na přechodné období, která může dosáhnout až 40 %. V tomto případě je možné odpustit část daně z příjmů z prodeje cenných papírů po dobu až jednoho roku.

Je také důležité zmínit, že existuje daňová úleva na prodej cenných papírů, které jsou zahrnuty do obchodního majetku. Tato daňová úleva může dosáhnout až 60 %.

V neposlední řadě je tu také daňová úleva na prodej krátkodobých cenných papírů, která může dosáhnout až 80 %. Tato daňová úleva je vhodná pro fyzické osoby, které tráví krátkou dobu obchodováním s cennými papíry.

Většina Čechů si vybírá daň z příjmů z prodeje cenných papírů v souladu s platnou daňovou sazbou. Pro rok 2022 to znamená 15 %, resp. 23 %.
Navíc, od 1. 4. 2023 je sazba pro rok 2022 ještě vyšší, a to 23%.

Proto je důležité mít na paměti, že fyzické osoby, které tráví krátkou dobu obchodováním s cennými papíry, by se měly seznámit s daňovými úlevami, které mohou získat. Tím se jim může předejít zbytečným zdaňovacím postihům, které by mohly vést k finanční ztrátě.

Pokud vám ještě není jasné, jak danit portu, je dobré konzultovat daně s odborníkem. To vám pomůže ušetřit čas a peníze.

Napsat komentář