Co to je scoring?

admin

Updated on:

.
Co to je scoring? Každý, kdo uvažuje o požádání o úvěr by měl znát odpověď.
Scoring je technologie, kterou banky a jiní poskytovatelé úvěrů používají k hodnocení žadatelů o úvěr a jejich bonity. Banka potřebuje zjistit, zda je žadatel schopen úvěr za stanovených podmínek splácet. To znamená, že banka analyzuje všechny relevantní informace o žadateli o úvěr a vyhodnotí bonitu tohoto konkrétního klienta.
Scoring je nástroj, který pomáhá bankám stanovit výši úvěru pro každého žadatele a také optimální velikost měsíční splátky. Scoring je také nástrojem, který pomáhá bankám odhalit podvodné nebo nezodpovědné žadatele o úvěr.
Scoring je založen na datové analýze. Tato analýza zahrnuje historii úvěrů, historii plateb, údaje o výši příjmu žadatele, informace o jeho osobě a informace o jeho majetku. Tato informace je následně porovnávána s databází jiných lidí, kteří v minulosti požádali o úvěr a jejichž žádosti byly buď schváleny nebo zamítnuty.
Scoring je tedy proces, pomocí kterého banka získá informace o bonitě potenciálního klienta. Tato informace je potom analyzována a banka na jejím základě stanoví výši úvěru a měsíční splátky, které bude požadovat. Scoring je nezbytným krokem pro banku, aby zjistila, zda je její potenciální klient schopen úvěr splácet.
Scoring je tedy procesem, který pomáhá bankám rozhodnout, zda jsou schopny poskytnout úvěr jednotlivci nebo firmě. Toto hodnocení poskytuje bankám informace o bonitě žadatele a jeho schopnosti úvěr za stanovených podmínek splácet. Scoring také pomáhá bankám stanovit optimální velikost úvěru a měsíčních splátek. Konečně, scoring je nástrojem, který bankám umožňuje odhalit podvodné nebo nezodpovědné žadatele.

Napsat komentář