Co jsou pohledávky za společníky?

admin

Updated on:

Co jsou pohledávky za společníky?

V účetnictví se pohledávky za společníky označují jako účtová skupina 35-Pohledávky za společníky. Jedná se o součást účetní závěrky, která slouží k konsolidaci účetnictví skupiny podniků, a vyžaduje si vyloučení mezispořádkových vztahů mezi tituly pohledávek a závazků. Pohledávky za společníky jsou obvykle počítány v českých korunách, ale mohou být také vyjádřeny v cizí měně.

Představte si, že máte skupinu podniků, jejíž účetnictví je třeba konsolidovat. Zároveň se musí vyloučit mezispořádkové vztahy mezi pohledávkami a závazky. To je oblast, kde se pohledávky za společníky stávají velmi důležité.

Pohledávky za společníky jsou vlastně typem pohledávky, která je dlužná podniku nebo jinému subjektu ve skupině podniků. Pojem „společník“ zahrnuje členy skupiny a jejich příbuzné, kteří mají podíl na skupině podniků. V zásadě jde o pohledávky, které jsou dlužné po dobu jednoho účetního období, a mohou být vyplaceny ve formě úhrady, dividendy nebo jiných distribucí.

Všechny pohledávky za společníky jsou počítány v českých korunách, ale mohou být také vyjádřeny v jiné měně. To se obvykle provádí v případě, že skupina podniků obchoduje nebo zakládá obchody v jiné měně. Aby se provádění transakcí v jiných měnách zjednodušilo, všechny pohledávky za společníky jsou konvertovány do českých korun.

Takže, abychom shrnuli, pohledávky za společníky slouží jako konsolidační účetní závěrka pro skupinu podniků, při které se vyžaduje vyloučení mezispořádkových vztahů mezi pohledávkami a závazky. Pohledávky za společníky jsou obvykle počítány v českých korunách, ale mohou být také vyjádřeny v jiné měně. Pohledávky za společníky poskytují velkou pomoc při konsolidaci účetnictví skupiny podniků.

Napsat komentář