Co je to poplatek SHA?

admin

Updated on:

Co je to poplatek SHA?
Pokud jste někdy slyšeli o poplatcích SHA, které se často objevují v souvislosti s úhradami ČNB, je tu pro vás kompletní průvodce. Poplatek SHA je označení pro způsob účtování ceny za provedení příkazu. Pokud je úhrada z ČNB zasílána s dispozicí SHA, znamená to, že plátci jsou účtovány ceny ČNB a příjemce hradí poplatky banky příjemce a případné poplatky zprostředkujících bank. Úhrada může být tedy snížena o poplatky zprostředkujících bank.
Pokud je úhrada z ČNB zasílána s dispozicí SHA, znamená to, že plátce neplatí žádné poplatky ani bankovní poplatky. Znamená to také, že příjemce získává přesně stejnou částku, kterou plátce zaplatí. Poplatek SHA se vybírá na základě dohody mezi dvěma bankami a jeho výše se liší dle banky.
Jaký je rozdíl mezi poplatkem SHA a poplatkem SWIFT?
Poplatek SHA a poplatek SWIFT se často zaměňují, ale mají odlišné funkce. Poplatek SHA je poplatek, který se vybírá za úhradu z ČNB s dispozicí SHA. Toto je typ úhrady, při kterém příjemce obdrží přesně stejnou částku, kterou plátce zaplatí.
Poplatek SWIFT je poplatek vybíraný za vyčlenění peněz z jedné zahraniční banky do druhé. Poplatek SWIFT se vybírá příjemci a jeho výše se odvíjí od toho, jak daleko je příjemce od banky plátce.
Jaké jsou výhody použití poplatku SHA?
Použití poplatku SHA má několik výhod. Nejdůležitější je, že příjemce obdrží přesně stejnou částku, kterou plátce zaplatí. Další výhodou je, že úhrada může být snížena o poplatky zprostředkujících bank. To může ušetřit peníze oběma stranám. Navíc je úhrada mezi bankami rychlejší a jednodušší.
Jaké jsou úskalí poplatku SHA?
I když použití poplatku SHA má své výhody, má také svá úskalí. Vzhledem k tomu, že poplatek SHA je poplatek vybíraný příjemci, plátce nemůže získat peníze zpět, pokud příjemce neobdrží platbu. To může být pro plátce riziko. Navíc se poplatek SHA může lišit mezi různými bankami, což může být pro plátce nepříjemné.
Závěr
Poplatek SHA je důležité označení pro způsob účtování ceny za provedení příkazu. Pokud je úhrada z ČNB zasílána s dispozicí SHA, znamená to, že plátci jsou účtovány ceny ČNB a příjemce hradí poplatky banky příjemce a případné poplatky zprostředkujících bank. Použití poplatku SHA může mít své výhody, například může pomoci ušetřit peníze a zvýšit rychlost převodu mezi bankami. Ale s ním přichází také úskalí a je důležité pochopit, jak se liší od poplatku SWIFT, a být si vědom některých rizik.

Napsat komentář