Co je to angel investor?

admin

Updated on:

Andělský investor – co to vlastně je?
Mnoho lidí slyšelo o podnikání a jeho výhodách, ale málokdo se doopravdy zajímá o to, co se skrývá za slovem „andělský investor“. Pro mnohé je to pojem, který slýchají, ale který neznají. Andělský investor nebo také obchodní anděl či anděl, je český výraz pro anglické termíny angel investor, business angel, seed investor či private investor, který označuje jedince, jenž poskytuje kapitál pro zakládání podniků, obvykle výměnou za podíl ve společnosti či participaci na zisku společnosti.
Pokud jste v podnikání nováček, může vám pomoci pochopit, co andělský investor dělá, takže pojďme se na to podívat.
Andělský investor je jedinec nebo skupina jedinců, kteří poskytují finanční prostředky na podnikatelský projekt nebo podnikatelskou iniciativu. Financování andělského investora může být ve formě hotovosti nebo majetku. Jsou to většinou bohatí jedinci nebo investiční skupiny, kteří mají peníze a chtějí s nimi pracovat.
Andělský investor se liší od jiných typů investorů, protože se nezabývá pouze výkonností akcií nebo dluhopisů, ale především investuje do podniků, které jsou ve svém počátečním stádiu rozvoje. Investuje do startupů nebo malých podniků, které se snaží expandovat. Tento druh investování je velmi riskantní, protože startupy mají tendenci zklamat, a proto andělský investor musí být velmi opatrný při výběru projektu, do kterého investuje.
Jak už bylo řečeno, andělský investor poskytuje své finanční prostředky výměnou za podíl ve společnosti nebo participaci na zisku společnosti. Andělský investor se snaží najít způsob, jak vytěžit zisk z investovaného kapitálu a pomoci společnosti být úspěšnou.
Výhody při nákupu podílů od andělských investorů jsou značné. Nejen, že můžete získat potřebnou finanční podporu, ale také můžete získat cenné rady od zkušených investorů.
I když je andělské investování rizikové, může to být pro malé podniky velmi užitečné. Protože je andělský investor schopen investovat do jednoho projektu, který by banka nemusela finančně podporovat, poskytuje malým podnikům příležitost rozvíjet se.
Andělský investor je tedy velmi užitečnou součástí podnikatelského ekosystému. Poskytuje nejen potřebný kapitál, ale také rady a podporu pro podniky, které jsou ve svém počátečním stádiu rozvoje. Pokud jste ve svém podnikání nováček, může vám andělský investor pomoci vybudovat a rozšířit vaše podnikání.

Napsat komentář