Co je na 200 koruně?

admin

Updated on:

Když se řekne bankovka, většině z nás se vybaví hotovost. Každá země má vlastní bankovky, které jsou odlišné od jiných zemí. A Česká republika není výjimkou. České bankovky mají velkou historii a mnoho z nich je zdobeno portréty významných českých osobností. V tomto článku se podíváme na historii českých bankovek a na to, kdo je na nich.
Nejmenším českým bankovním nominálem je bankovka o nominální hodnotě 100 Kč. Je to nejčastěji používaná bankovka a je obvykle zdobena portrétem Karla IV. a jeho manželky, Alžběty Pomořanské.
Další českou bankovkou je bankovka o nominální hodnotě 200 Kč, která je zdobena portrétem nejvýznamnějšího českého humanisty, Jana Amose Komenského. Komenský byl předním zastáncem českého jazyka a jeho dílo „Didaktika“ je dodnes považováno za jeden z nejvlivnějších spisů v oblasti vzdělávání.
Následuje bankovka o nominální hodnotě 500 Kč, která je zdobena portrétem nejvýznamnější české spisovatelky Boženy Němcové. Němcová je proslulá svým dílem „Babička“, které vypráví o lásce a důvěře mezi dvěma generacemi.
Bankovka o nominální hodnotě 1000 Kč je zdobena portrétem historika a politika Františka Palackého. Palacký byl jedním z nejvýznamnějších českých státníků a jeho dílo „Dějiny národu českého“ je stále považováno za vrchol české historie.
Bankovka o nominální hodnotě 2000 Kč je zdobena portrétem české malířky a grafičky Ema Destinové. Destinová je známá svými abstraktními a surrealistickými obrazy.
A poslední bankovkou je bankovka o nominální hodnotě 5000 Kč, kterou zdobí portrét prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Masaryk byl průkopníkem nové Československé republiky a jeho památka je dodnes ctěná v České republice.
Všechny české bankovky mají na svých rubových stranách výtvarné motivy symbolů spjatých s danou osobností. Na bankovce o nominální hodnotě 100 Kč můžeme vidět symbol základny stavby, který symbolizuje české kořeny Karla IV. Na bankovce o nominální hodnotě 200 Kč je portrét Jana Amose Komenského doplněn motivy knížky a světa, což symbolizuje jeho dílo a dílo mnoha dalších českých humanistů. Božena Němcová na bankovce o nominální hodnotě 500 Kč je doplněna květinami a ptákem, což představuje její nadšení pro přírodu a její lidové balady. František Palacký na bankovce o nominální hodnotě 1000 Kč je doplněn hradem a zámkem, které symbolizují jeho zájem o českou historii. Na bankovce o nominální hodnotě 2000 Kč je portrét Ema Destinové doplněn květinami, které symbolizují její krásné obrazy. Na bankovce o nominální hodnotě 5000 Kč je portrét Tomáše Garrigue Masaryka doplněn motivy státního znaku, což symbolizuje jeho práci na založení Československé republiky.
Každá z bankovek má svou vlastní historii a vlastní symboliku. Jsou to nejen způsoby, jak peníze uchovávat, ale také jakou důstojností oslavují české osobnosti a kulturu. Díky tomu se české bankovky staly jedinečnými a ceněnými po celém světě.

Napsat komentář