Kde v Africe pracují děti? V jakých zemích a jakých odvětví?

admin

Updated on:

Kde v Africe pracují děti? - Dětská práce

Práce dětí je stále závažným problémem v některých částech Afriky. Existuje několik odvětví a situací, ve kterých se děti v Africe často angažují v pracovní činnosti. Je důležité zdůraznit, že tato situace není jednotná pro celý africký kontinent, ale ovlivňuje určité regiony a komunity. Zde je několik příkladů míst, kde děti v Africe pracují:

Kde v Africe pracují děti? - Dětská práce

Zemědělství a plantáže

 • Zemědělské práce: Děti jsou často zapojeny do fyzicky náročných zemědělských prací, jako je sklizeň, pěstování plodin nebo pastevectví dobytka.
 • Kávové, čajové a kakaové plantáže: Mnoho dětí pracuje na plantážích, kde se pěstuje káva, čaj nebo kakao. Tito pracovníci často čelí nebezpečím, jako je vystavení pesticidům a vyčerpávajícím pracovním podmínkám.

Hornictví a těžba

 • Diamantové doly: V některých regionech Afriky, jako je například Sierra Leone nebo Libérie, jsou děti zapojeny do těžby diamantů. Tato práce je mnohdy nebezpečná a často provázená konflikty.
 • Rudný průmysl: V oblastech s bohatými zásobami nerostných surovin, jako je například Demokratická republika Kongo, jsou děti vystaveny těžbě rudy, například coltanu, který se používá v elektronických zařízeních.

Textilní průmysl a výroba

 • Textilní továrny: Děti jsou často zaměstnávány v textilním průmyslu na výrobu oblečení a dalších textilních výrobků. Pracovní podmínky mohou být nebezpečné a často se jedná o neplacené nebo podplacené práce.
 • Ruční výroba: V některých komunitách se děti podílejí na ruční výrobě, jako je výroba keramiky, koberců nebo řemeslných výrobků. I zde mohou být pracovní podmínky nebezpečné a děti jsou často vykořisťovány.

Služby a turistický průmysl

 • Ulice a trhy: Mnoho dětí pracuje na ulicích a trzích jako prodavači, nosiči nebo žebráci. Tato práce je často nebezpečná a často brání dětem v přístupu k vzdělání a základním potřebám.
 • Turistický průmysl: V turisticky atraktivních oblastech jsou někdy děti zaměstnávány v odvětvích jako je turistický průvodcovství, prodavačství suvenýrů nebo práce v hotelovém průmyslu.

Důvody
a důsledky

Důvody, proč děti v Africe pracují, jsou komplexní a často spojené s chudobou, nedostatkem přístupu k vzdělání, sociálními a ekonomickými nerovnostmi a konflikty v daných oblastech. Negativní důsledky, které toto zaměstnávání má na děti, jsou mnohé:

 • Nedostatek vzdělání: Práce brání dětem v přístupu k vzdělání, což ovlivňuje jejich budoucí možnosti a rozvoj.
 • Fyzické a psychické zdraví: Práce v nebezpečných podmínkách může negativně ovlivňovat fyzické a psychické zdraví dětí.
 • Zneužívání a vykořisťování: Děti jsou často vystaveny zneužívání, vykořisťování a pracovním podmínkám, které nejsou vhodné pro jejich věk.
 • Nedostatek volného času a dětství: Práce dětí jim brání v plnohodnotném prožívání dětství, hrách a radostech spojených s tímto obdobím života.

Je důležité si uvědomit, že situace se může lišit v závislosti na regionu a konkrétních okolnostech. Existuje mnoho organizací a iniciativ, které se snaží bojovat proti dětské práci v Africe a poskytovat podporu dětem a jejich rodinám v boji proti chudobě a nedostatečným životním podmínkám.

V jakých zemích v Africe pracují děti?

Práce dětí je žalostnou skutečností v některých zemích Afriky. Je to důsledek různých faktorů, včetně chudoby, nedostatku přístupu k vzdělání a sociálních nerovností. Existuje několik zemí, ve kterých je rozšířené zaměstnávání dětí. Následující seznam uvádí některé země, kde pracují děti:

1. Demokratická republika Kongo

Demokratická republika Kongo je jednou z nejznámějších zemí, kde pracují děti. Násilí a konflikty v regionu podporují využívání dětí v hornictví a těžbě drahých kamenů.

2. Burkina Faso

Burkina Faso je země s vysokou mírou chudoby a nedostatkem vzdělání. Děti jsou často nuceny pracovat na farmách, v důlním průmyslu a ve službách.

3. Niger

V Nigeru je vysoká míra dětské práce. Děti jsou zapojeny do zemědělství, obchodu na trzích a jsou nuceny vykonávat domácí práce.

4. Mali

Mali, země ležící v západní Africe, je dalším místem, kde je rozšířená dětská práce. Děti pracují na farmách, v domácnostech a ve službách.

5. Etiopie

V Etiopii je dětská práce rozšířená zejména v zemědělství, textilním průmyslu a na trzích.

6. Sierra Leone

Sierra Leone je země, kde pracují děti v diamantových dolech. Tato práce je často spojena s nebezpečím a vykořisťováním.

7. Tanzanie

Tanzanie je další zemí, kde děti pracují v zemědělství, těžbě a turistickém průmyslu.

8. Pobřeží slonoviny

V Pobřeží slonoviny jsou děti často zapojeny do prací v zemědělství, rybolovu a výrobě kakaových bobů.

9. Uganda

Uganda má vysokou míru dětské práce, především ve zemědělství, rybolovu a domácích pracích.

10. Zimbabwe

Zimbabwe je země, kde se děti často zapojují do prací v zemědělství, na tabákových plantážích a v hornictví.

Je důležité si uvědomit, že toto je pouze výběr několika zemí, ve kterých je rozšířená dětská práce. Situace se může lišit v různých regionech a je důležité pracovat na zajištění bezpečného a chráněného prostředí pro všechny děti po celé Africe. Existují organizace a iniciativy, které se snaží bojovat proti dětské práci a zajistit dětem přístup k vzdělání a lepším životním podmínkám.