Na co se nevztahuje insolvence?

admin

Updated on:

.

Říká se, že insolvence je obchodní situace, kdy dlužník nemá dostatek peněz na splácení svých závazků. Přestože je to pravda, existuje několik věcí, na které se insolvence nevztahuje.

Kupříkladu, avšak osvobození dlužníka od splácení neuspokojených pohledávek se nevztahuje na dluhy, které vznikly trestnou činností nebo vznikly v době trvání oddlužení. Pokud by dlužník byl obviněn z trestného činu, přestal by splácet své pohledávky až do doby, kdy by byl prohlášen vinným nebo nevinným.

Kromě toho, insolvence se také nevztahuje na dluhy, které byly vymáhány soudní cestou. To znamená, že pokud by se dlužník vzdal insolvence, jeho věřitelé by mohli požadovat vymáhání těchto dluhů v rámci soudního řízení.

Je také důležité si uvědomit, že insolvence se nevztahuje na daně, které dlužník musí zaplatit. Dlužník by stále musel zaplatit všechny daně, které jsou na něm požadovány až do doby, než bude prohlášen za insolventní.

Konečně, insolvence se také nevztahuje na půjčky, které byly poskytnuty v době trvání insolvence. Dlužník by měl stále požádat o půjčku a splácet ji včas, jinak by mohl čelit dalším poplatkům nebo trestům.

Dlužníci by se měli zdržet úvěrových transakcí, dokud nebudou úplně osvobozeni od svých závazků. Měli by se také poradit se svým finančním poradcem, aby zjistili, jaké další možnosti jsou pro ně dostupné.

V závěru je důležité si uvědomit, že insolvence může být pro dlužníka skvělou možností, jak se zbavit závazků. Avšak dlužníci by měli být si vědomi, že existuje několik věcí, na které se insolvence nevztahuje, jako jsou dluhy vzniklé trestnou činností, daně, půjčky a soudní vymáhání. Proto by měli dlužníci pečlivě zvážit všechny možnosti, které mají k dispozici, než se rozhodnou pro insolvenci.

Napsat komentář