Kdy můžu znovu do insolvence?

admin

Updated on:

Kdy můžu znovu do insolvence?

Už jste byli jednou v insolvenci a věříte, že byste se mohli dostat do podobné situace znovu? Pokud ano, tak je tu dobrá zpráva: dostat se do insolvence znovu je možné.

Předtím, než začnete znovu uvažovat o insolvenci, je důležité, abyste měli jasnou představu o tom, jakou formu insolvence byste mohli získat.

Je komplikované vstoupit do insolvence znovu dříve jak deset let od úspěšného uzavření předchozího insolvenčního řízení s odpuštěním části závazků. Pokud Vám tedy dřívější insolvence neskončila řádně a dluhy z ní Vám stále přetrvávají, máte nárok na požádání o opakovanou insolvenci.

Pokud jste insolvenci úspěšně dokončili, znamená to, že jste se zbavili většiny svých dluhů. V tomto případě můžete začít žádat o opakovanou insolvenci až po deseti letech po úspěšném uzavření předchozího insolvenčního řízení.

Když se rozhodnete znovu požádat o insolvenci, je důležité, abyste pochopili, že musíte být schopni prokázat, že jste se o své finanční situaci snažili řešit, a to i před tím, než jste znovu požádali o insolvenci. Například, musíte být schopni prokázat, že jste se snažili řešit své dluhy prostřednictvím reorganizace nebo dohodnutého plánu splácení.

Je také důležité si uvědomit, že opakovaná insolvence se liší od první insolvence. V opakované insolvenci budete nuceni prokázat, že jste se snažili řešit svou finanční situaci a že jste se nesnažili o úmyslné zbavování se závazků.

Je také důležité vědět, že opakovaná insolvence může trvat déle než první insolvence. V závislosti na finanční situaci může insolvence trvat až 18 měsíců, než bude uzavřena. Během tohoto období budete muset plnit některé podmínky, aby bylo možné insolvenci úspěšně ukončit.

Pokud se rozhodnete žádat o opakovanou insolvenci, je nezbytné mít na paměti, že existuje několik možností. Například můžete zvolit program insolvenčního řízení, který je vhodný pro Váš stav. Můžete také zvolit dohodu se všemi věřiteli, která by se mohla jevit jako lepší řešení.

Důležitá je také komunikace s Vaším právníkem a daňovým poradcem. Oni Vám mohou poradit, který program insolvenčního řízení je pro Vás nejvhodnější, a ujistit se, že insolvence bude pro Vás co nejméně obtížná.

Pokud se tedy rozhodnete žádat o opakovanou insolvenci, je důležité, abyste svou finanční situaci řešili co nejdříve. Budete muset prokázat, že jste se snažili řešit své dluhy a že jste se nesnažili úmyslně se jich zbavit.

Je také důležité mít na paměti, že opakovaná insolvence může trvat déle než první insolvence a bude vyžadovat dodržování některých podmínek. Ať už se rozhodnete žádat o jakýkoliv program insolvenčního řízení, je důležité mít na paměti, že všichni věřitelé musí být souhlasit s tím, abyste mohli znovu požádat o insolvenci.

V konečném důsledku, pokud se rozhodnete znovu požádat o insolvenci, je důležité, abyste si byli jisti, že je to skutečně pro Vás to nejlepší řešení. Ujistěte se, že máte vyjasněné všechny relevantní okolnosti a informace, abyste mohli pokračovat ve snaze o úspěšnou opakovanou insolvenci.

Ať už se rozhodnete žádat o opakovanou insolvenci, nebo se budete snažit řešit své finanční potíže jiným způsobem, budete muset zajistit, abyste se vyhnuli stejné situaci v budoucnu. Nezapomeňte tedy, že je důležité se naučit, jak se finančně správně chovat, abyste předešli opětovnému nástupu do insolvence.

Insolvence je pro každého jednotlivce jednou z nejnáročnějších věcí, které mohou zažít. Důležité je získat dostatečné informace a podporu, abyste mohli opětovnou insolvenci úspěšně překonat. 8. 2. 2021

Napsat komentář