Jaký je rozdíl mezi insolvenci a konkurzem?

admin

Updated on:

Jaký je rozdíl mezi insolvencí a konkurzem? Pokud se zabýváte finančními otázkami a starostmi, může vám to připadat jako matoucí otázka. Oba tyto pojmy se často zaměňují, ale ve skutečnosti jsou velmi odlišné.

První a nejdůležitější rozdíl spočívá v tom, že po konkursu není dlužníkovi vydáno osvobození od povinnosti platit v konkursu nesplacené či do něj nepřihlášené pohledávky, zatímco po oddlužení dlužník toto osvobození obdrží, splní-li stanovené podmínky.

Konkurz je proces, který vyžaduje, aby dlužník zaplatil část svých dluhů v rámci jeho schopností. Tento proces je většinou uvalen na lidi, kteří nemohou splácet své závazky, a jejichž dluhy překračují jejich schopnosti splácet. Je to forma záchranného plánu, jehož cílem je umožnit dlužníkům zaplatit alespoň část svých dluhů.

Insolvence je postup, který je určen dlužníkům, kteří jsou zcela neschopni splácet své závazky. Tento proces je komplexní a jeho cílem je oddlužení dlužníka. Je to proces, který je veden advokáty a exekutory a jeho cílem je, aby dlužník ukončil svůj dluh bez dalších sankcí a byl osvobozen od dalších dluhů, které nemůže platit.

Další významný rozdíl mezi insolvencí a konkurzem je, že s insolvencí získává dlužník několik dalších výhod, včetně osvobození od placení daní z minulých let, zrušení exekucí a dalších výhod. Na druhou stranu konkurz omezuje dlužníka na několik způsobů, například zákaz vytváření nových úvěrových kontraktů a omezení pohybu majetku.

Kromě toho se také liší doba trvání. Konkurz obvykle trvá od 6 do 9 měsíců, zatímco insolvenční proces trvá obvykle dva až tři roky.

I když se insolvence a konkurz liší ve svých procesech a době trvání, mají stejný cíl – umožnit dlužníkovi se zbavit dluhů a začít s čistým štítem.

V každém případě, i když se snažíte zbavit svých dluhů, je důležité mít na paměti, že existují důsledky obou těchto procesů. Konkurz může způsobit ztrátu úvěrového skóre a narušit schopnost dlužníka získat úvěr v budoucnosti.

Insolvence může také způsobit vážné následky, včetně potíží při získávání úvěru, ztráty přístupu k životnímu pojištění a dalším závažným následkům.

Závěrem lze říci, že insolvence a konkurz jsou velmi odlišné a je důležité pochopit jejich rozdíly, předtím než se rozhodnete pro jednu z těchto cest. Ať už se rozhodnete pro konkurz, nebo pro insolvenci, je dobré si uvědomit jejich důsledky, abyste se mohli vyhnout jejich negativním důsledkům a začít s čistým štítem.

Napsat komentář