Jak zjistit dluhy po zemřelém?

admin

Updated on:

Když zemřel někdo blízký, může být pro dědice složité zjistit, zda byl zůstavitel v dluzích, nebo ne. Naštěstí existují zákonná opatření, která nám umožňují zjistit dluhy po zemřelém. Občanský zákoník vám dává možnost obrátit se na soud s žádostí o vyhledání dluhů a věřitelů.

Dědic, který chce zjistit existenci dluhů a jejich výši a před eventuálními dluhy zůstavitele se chránit, má možnost uplatnit u soudu výhradu soupisu. V takovém případě obdržíte od soudu zprávu o všech dluzích, které zůstavitel měl, ať už dluhy vůči bance, státním institucím, nebo jiným věřitelům. Uvedení věřitelé musí pak vzít v úvahu dědictví a nárok na dluh může být uplatněn pouze ze dědictví.

Vyhledání dluhů po zemřelém musí proběhnout prostřednictvím notáře. Notář Vám pomůže s přípravou žádosti o vyhledání dluhů po zemřelém, obdržíte od něj právní doporučení a vyplní potřebné dokumenty pro soud. Žádost musí obsahovat informace o dědictví, jako jsou jméno a adresa zůstavitele, datum úmrtí, informace o dědicích a informace o ostatcích po zemřelém.

Po obdržení žádosti o vyhledání dluhů soud zahájí řízení a pošle dokumentaci věřitelům, aby potvrdili, zda existují dluhy a kolik je. To je důležité, protože bez potvrzení od věřitelů by nemusel být celkový obraz o dluzích po zemřelém úplný.

Když je vše hotovo, soudu zašle přehled dluhů po zemřelém, včetně všech potřebných informací, jako je jméno věřitele, jeho adresa, kontaktní informace, jeho požadavek na vyplacení dluhu a jeho časový rámec. Dědic může poté začít jednat s věřiteli a poskytnout jim informace o dědictví a dohodnout se na splátkovém kalendáři.

Vyhledání dluhů po zemřelém je složitý proces, ale zákon vám poskytuje možnost se na to obrátit a získat informace o dluzích a věřitelích. Dědic má možnost uplatnit u soudu výhradu soupisu a vyhledat dluhy po zůstaviteli prostřednictvím notáře. Když je vše hotovo, soudu zašle přehled dluhů a dědic může začít jednat s věřiteli. Dědic se tak může ochránit před eventuálními dluhy zůstavitele a urychlit řešení celé situace.

Napsat komentář