Jak zastavit insolvenci?

admin

Updated on:

Jak zastavit insolvenci?

Insolvence může být obtížné. Když se někdo dostane do finančních problémů, může nastat situace, ve které jsou dluhy neplatitelné. To je přesně situace, ve které se lidé ocitnou v insolvenci. Pokud se někdo ocitne v insolvenci, může být obtížné se z ní dostat. Je však možné zastavit insolvenci?

Ano, je to možné. V rámci probíhajícího oddlužení lze požádat v souladu s ust. § 412b insolvenčního zákona o přerušení oddlužení. Maximální přerušení je jeden rok. O přerušení může požádat insolvenční správce nebo dlužník a o žádosti rozhoduje insolvenční soud, u kterého oddlužení probíhá.

Tento proces se nazývá „zastavení insolvence“. Cílem zastavení insolvence je poskytnout insolvenčnímu dlužníkovi dostatečnou dobu na to, aby se mohl se svými finančními problémy vyrovnat. Jestliže dlužník během tohoto období podaří své finanční závazky splatit, může se vyhnout dalším řízením insolvenčního soudu.

Pokud však dlužník není schopen své finanční závazky během tohoto období splatit, může se obrátit na insolvenční soud a požádat o prodloužení doby přerušení. Pokud je požadavek oprávněný, může být přerušení oddlužení prodlouženo o další rok.

Jestliže je dlužník schopen své finanční závazky v plné výši splatit během doby přerušení oddlužení, může se dostat z insolvence. V takovém případě může insolvenční soud rozhodnout, že se insolvenční dlužník může vyhnout dalšímu oddlužení a bude mít šanci začít s novým začátkem.

Je třeba poznamenat, že zastavení insolvence může být pro některé dlužníky obtížné. V některých případech může být proces zastavení insolvence časově i finančně náročný a může vyžadovat spoustu úsilí a trpělivosti. Pokud však dlužník může své finanční závazky splatit během období přerušení, může se z insolvence dostat.

Navzdory tomu, že zastavení insolvence může být obtížné, může vám pomoci se z finančních problémů dostat. Pokud jste v insolvenci, můžete se obrátit na insolvenčního správce a požádat o přerušení oddlužení. Insolvenční správce vám může pomoci se všemi potřebnými formuláři a postupy a dokončit celý proces.

Pokud chcete zastavit svou insolvenci, můžete se obrátit na insolvenčního správce nebo na insolvenční soud. Jestliže je vaše žádost oprávněná, můžete se dočkat rozhodnutí, které vám umožní pokračovat v oddlužení. Mějte na paměti, že zastavení insolvence bude trvat nejdéle jeden rok. Ať už se rozhodnete zastavit svou insolvenci nebo ji nadále řešit v rámci oddlužení, je důležité, abyste vždy plnili své finanční závazky a dodržovali všechny pravidla a postupy stanovené insolvenčním soudem.

Pokud hledáte způsob, jak zastavit svou insolvenci, můžete se obrátit na insolvenčního správce nebo na insolvenční soud. Pokud je vaše žádost oprávněná, můžete se dočkat rozhodnutí, které vám umožní pokračovat v oddlužení. Ujistěte se, že se řídíte všemi pravidly a postupy stanovenými insolvenčním soudem a že splácíte své finanční závazky, abyste mohli úspěšně zastavit svou insolvenci.

Napsat komentář