Jak nahlédnout do registru dlužníků?

admin

Updated on:

Kontrola exekucí pomůže zjistit, jestli je člověk, kterého se týkají, nebo jestli je to někdo jiný, zatížen exekucí. Exekuce je druh platebního rozkazu vydaného soudem. Vydává se nařízení, aby byly zaplaceny dluhy, jež má osoba, která exekuci neplatí, veřejnému nebo soukromému věřiteli.

Exekuční proces může trvat dlouho, a proto je důležité zjistit, zda jste již v předchozích letech zatíženi exekucí, nebo zda je někdo ve vašem okolí zatížen exekucí. Centrální evidence exekucí České republiky, zřízená a provozovaná Exekutorskou komorou České republiky, vám pomůže. Exekutoři jsou do ní povinni zadávat informace o všech probíhajících exekucích.

Nahlédnout do registru dlužníků je snadné. Webová stránka exekuce.cebia.cz umožňuje nahlédnout do tohoto registru on-line. Na stránce můžete vyplnit vyhledávací formulář, kde uvedete jméno a příjmení osoby, kterou chcete zkontrolovat. Kromě toho je potřeba zadat datum narození, rodné číslo nebo IČO.

Vyhledávací formulář je jednoduchý a po vyplnění všech údajů se zobrazí seznam osob s uvedenými informacemi. V dalším kroku si můžete kliknutím na tlačítko ‚zobrazit detail‘ zobrazit podrobné informace o dané osobě.

Informace zahrnují nejen seznam exekucí, ale také datum jejich zahájení a ukončení, číslo jednací exekutora, částku, kterou bylo zatíženo, název soudu, který vydal rozhodnutí o exekuci, a také název věřitele.

Kontrola exekucí je důležitý krok pro osobu, která chce získat úvěr, ale i pro ty, kteří mají finanční problémy. Díky tomuto registru se člověk dozví, zda je někdo zatížen exekucemi. Na základě těchto informací může zvážit, zda je pro něj vhodné podat žádost o úvěr, nebo může hledat cesty, jak své dluhy splatit.

Nezapomeňte, že seznam exekucí v registru se aktualizuje každý den, takže informace jsou vždy aktuální. Kontrola exekucí je snadná a rychlá a je dostupná pro všechny. Výpis lze získat snadno na webu exekuce.cebia.cz.

Napsat komentář