Co se stane když mi neschválí insolvenci?

admin

Updated on:

.

Když je návrh na oddlužení zamítnut, je to pro dlužníka velmi frustrující zjištění. Oddlužení může být pro mnohé dlužníky jedinou cestou, jak se zbavit nežádoucí finanční zátěže. V takovém případě je důležité vědět, co se stane, když insolvenční soud neschválí návrh na oddlužení.

Podle § 405 IZ existují dvě možnosti. Tou první je prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Prohlášení konkursu se provádí za stejných podmínek, jako kdyby došlo k odmítnutí návrhu na povolení oddlužení a prohlášení konkursu už v rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Konkurs se provádí ve prospěch všech dlužníků. Když je prohlášen konkurs, dlužník ztrácí kontrolu nad svým majetkem a nemůže o něm rozhodovat. Následuje veřejné prohlášení o konkursu, ve kterém se informuje veřejnost o existenci konkursu. Tato informace se obvykle vyvěšuje na úřední desce a odesílá se do veřejných časopisů.

Konkursní správce je pověřen k provedení vyšetřování o majetku a pohledávkách dlužníka a postupuje podle zákona č. 182/2006 Sb. o úpravě konkursního řízení. To znamená, že konkursní správce může vyzvat dlužníka, aby mu poskytl veškeré informace o jeho majetku a pohledávkách.

Konkursní správce také zpracuje prohlášení o majetku dlužníka, ve kterém budou všechny jeho příjmy, majetek a pohledávky. Soud pak přezkoumá toto prohlášení a rozhodne o tom, jak majetek dlužníka rozdělit mezi věřitele.

Věřitelé mají možnost požádat o prohlášení konkursu. Proto by měl dlužník informovat o všech svých pohledávkách a majetku, aby se předešlo tomu, že by byl věřiteli podveden. Protože konkurs je pro věřitele méně výhodný než oddlužení, mělo by se dlužníkům doporučit, aby pokud možno podstoupili oddlužení.

Kromě prohlášení konkursu existuje ještě jedna možnost. Tou je odmítnutí návrhu na oddlužení a vymáhání pohledávek věřitelem. To znamená, že dlužník je stále vázán svými pohledávkami a musí je splatit, pokud je to možné.

Bohužel, v případě, že návrh na oddlužení není schválen, je pro dlužníka často velmi obtížné se z jeho dluhů dostat. Proto je důležité, aby dlužníci pečlivě přemýšleli o tom, když se rozhodnou podat návrh na oddlužení, aby měli co největší šanci na úspěch. Soudníci mají potom dostatek informací, aby mohli rozhodnout o tom, zda je dlužníkovi povoleno oddlužení, nebo zda je prohlášen konkurs.

I když je odmítnutí návrhu na oddlužení pro dlužníka velmi frustrující, je důležité, aby věděl, že existují dvě možnosti, jak se z jeho dluhů dostat. První je prohlášení konkursu a druhou je vymáhání pohledávek věřitelem.

I když je oběma možnostem spojeno určité riziko, pokud dlužník přistoupí k jedné z nich, může dosáhnout finančního osvobození. Proto je důležité, aby dlužník vždy poradil se svým právníkem o tom, jaká je pro něj nejlepší volba.

Napsat komentář